İhlas Suresi Tefsiri

İbnü'l Meylak

Kitabı okumak veya indirmek için İhlas Suresi Tefsiri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-04-25
DOSYA FORMATI 4,85 MB
ISBN 6055094980
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Az sözle çok şey anlatan ve muhtevâsı yönüyle son derece önemli olan İhlâs Sûresi üzerine, gerek mutasavvıflar, gerekse müfessirler tarafından pek çok tefsir yazılmıştır. Mevâridü Zevi'l-İhtisâs ilâ Makâsıdi Sûreti'l-İlhâs adlı eser de bunlardan biridir. VIII/XIV. yüzyılda yaşamış şâzilî sûfîlerden biri olan İbnü'l Meylak tarafından kaleme alınmış olan bu eser, şimdiye kadar yapılmış İlhâs Sûresi tefsirlerinde yer alan birçok bilgiyi ihtiva etmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Mevârid, zengin içeriğinin yanı sıra İhlâs Sûresi nezdinde, pek çok kelâmî ve ictimâî meseleye dikkat çekici atıfların yapıldığı bir eserdir. Diğer İhlâs Sûresi tefsirlerine göre hacminin geniş olmasının sebebi de bahsi geçen muhtevâ genişliğidir. Bu nedenle eserin, tefsir literatürünün güzel ve faydalı bir örneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

...eti Tefsiri; İkinci ayetteki Samed esması; " Herkesin kendisine ihtiyacını arz ettiği, fakat kendi zatının kimseye ihtiyaç duymadığı, muhtaç olmayan " manasına gelir ... İhlas Suresi ve Tefsiri - Gizemli Dualar ... . İHLAS SURESİ: Nüzulü: Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. 3. Doğurmamış ve doğmamıştır. 4. O'nun hiçbir dengi yoktur." Tefsiri ...b Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/274 [10] Buhari, K Tefsir el-Kur'an, Sure: 112, bab: 2. İhlas Suresi Suresi Fazileti. İhlâs suresini [Kul hüvellahü ehad…] okumanın fazileti çoktur. O söz üstadları, o gönül sultan*ları ciltlerle kitap yazmışlar yal ... İhlas Suresi Tefsiri Kısa ... . İhlas Suresi Suresi Fazileti. İhlâs suresini [Kul hüvellahü ehad…] okumanın fazileti çoktur. O söz üstadları, o gönül sultan*ları ciltlerle kitap yazmışlar yalınız İhlas Suresinin tefsiri için. Eh ihlas suresi de akaidi özetliyor. Allah (c.c)'a ait inancı halis hale getiriyor. ...tefsir, ihlas süresi belağat, İHLAS SÜRESİ TEFSİRİ, mehmet okuyan ihlas süresi, prof.dr mehmet okuyan tefsiri. Nüzulü. Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, İniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. ihlas Suresi ve Te...