İflasın Ertelenmesi

Avukat Osman Oy

Kitabı okumak veya indirmek için İflasın Ertelenmesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2009-03-13
DOSYA FORMATI 10,17 MB
ISBN 6053331674
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

İcra ve İflas Kanunu’muzda; yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif kurumlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.Satır başları itibariyle ortaya koymak gerekir ise bu kurumları;- İflas- İflasın Ertelenmesi- Konkordato- Aset Satışı Yoluyla Konkordato- Ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılanmaşeklinde sıralamak mümkündür.Bu çalışmamızda; bir sermaye şirketinin iflasına karar verilmesi sonucu, malvarlığının cebri satış ile paraya çevrilmesi yerine, şirketin mali durumunun düzeltilerek alacaklıların alacaklarına kavuşmasını amaçlayan İflasın Ertelenmesine yer verilmiştir.

...malar ile de maksimum 4 yıl bu karar uzatılabilir ... İflas Erteleme Kaldırıldı | Az Önce Oldu ... . İflasın ertelenmesi asıl amaç değildir; mali yapının tekrar düzelebilmesi için yalnızca bir araçtır. İflasın ertelenmesi, aktifi pasifinden az olan sermaye şirketi ve kooperatifin, iflasına karar vermeden önce, onu bu ekonomik durumdan kurtarmaya yönelik bir imkandır. İflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine (6138 sayılı AATUHK'a göre yapılanlar da dahil) hiçbir takip yapılamaz. İflas Erteleme Süresi. İflasın ertelenmesi s ... İflas Erteleme | AVUKAT KENAN UYSAL HUKUK OFİSİ ... . İflas Erteleme Süresi. İflasın ertelenmesi süresi en çok bir yıl olabilir. İflas masasına giren bütün mallar iflas idaresince tasfiye edilir ve alacaklıların alacakları ödenir. Alacaklarda tahsil bakımından bir öncelik yoktur. İflas Erteleme Nedir? [1] ATALAY, Oğuz Borca Batıklık ve iflasın Ertelenmesi 2.Baskı, İzmir 2007. [2] Doç. HD. 7.2.2002, 2001- 7389/ 2002- 906 (Mahmut BİLGEN İflas, İflasın Ertelenmesi Adalet Yayımları 2012. Kars Manşet Yazarı Avukat Kurtuluş Aybirdi'nin "İflas Erteleme Nedir ?" başlıklı yazısı... Genel Olarak İflas Erteleme Şartları. •Sermaye şirketi/kooperatif borca batık olmalı •İflasın ertelenmesi talebi yetkili kişilerce mahkemeden talep edilmiş olmalı • İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNDE BULUNAN ŞİRKETİN İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Ciddi ve İnandırıcı Olduğunun Yapılan İnceleme Sonucunda Saptanması Gereği ). 6762/m. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. ERTELEME TEDBİRLERİ İcra ve iflas kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla, iflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırıldı. İflas ertelemesi ile ilgili son düzenleme 6102 Sayılı TTK madde 377 ile yapılmıştır. ● Üçüncü esas, mahkeme iflâsın ertelenmesi talebi üzerine kayyımı derhal ataması gereğidir. Bu çalışmada iflasın ertelenmesi müessesesinin vergi hukukuna yansımaları değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ancak öncesinde müessese ana hatlarıyla ortaya konularak irdelenecektir. II. İflasın ertelenmesi, borca batık olan bir sermaye şirketinin mahkeme tarafından onaylanmış iyileştirme projesiyle iflastan kurtulmasına fırsat tanınması şeklinde özetlenebilir. 18.11.2010. Arşiv Arama. Önceki Sayfa. İflasın ertelenmesi ne anlama geliyor? İflasın ertelenmesi kurumu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na (İİK) 2003 yılında 4949 sayılı Kanunla dahil edilmiştir. 2. Erteleme Talebi. İflasın ertelenmesi bu yolda bir talebin varlığına bağlıdır. İflasın ertelenmesi bakımından son derece önemli olan bu projenin ciddi ve inandırıcı bulunması gerekir.[8]. İflasın ertelenmesi ka...