Yadigar-ı İhvan

İsmail Hakkı Zühdi Efendi

Kitabı okumak veya indirmek için Yadigar-ı İhvan çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-10-17
DOSYA FORMATI 12,43 MB
ISBN 6059559874
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Tekirdağ Mürefte’de Duyûn-ı Umûmiye başkâtibi olan Şeyh İsmâil Hakkî Zühdî Efendi; XIX. yüzyılda Osmanlı’nın çöküş sürecine, bürokrasi içinden tanıklık etmiş bir zâttır. Aynı zamanda Halvetî-Cerrâhî tarikatının Mürefte Zâviyesi şeyhi olan İsmâil Hakkî Zühdî Efendi, modernleşme sürecinde geleneksel tavrı sürdüren mutasavvıf bir şairdir. Kendisi, bir yandan ihvânını klasik tasavvuf düşüncesine göre terbiye etmeye çalışırken modernizmin Türk insanını yozlaştırmasının en çarpıcı hâlini ihvânının değişmesinde gözlemlemiştir. Yâdigâr-ı İhvân adlı bu eserde yer alan şiirleri ve mektuplarıyla sadece kendi dervişlerine değil; geleceğe, yani bugüne hitap ederek tasavvufî terbiyenin toplumun eğitimindeki rolüne dikkat çekmiştir. Yâdigâr-ı İhvân bir şeyhin gözünden dervişlerin hâlleri ve tekke hayatına dair ilginç bilgilere sahip bir eserdir.

...Ciltli Pdf İndir isimli 848 sayfadan oluşan kitap; H YAYINLARI yayınevinin 27/6/2018 Çarşamba tarihinde ve 1 ... Yadigar-ı İhvan ... . Baskı sayısı ile... 56.25 TL. Yadigar-ı İhvan adlı bu eserde yer alan şiirleri ve mektuplarıyla sadece kendi dervişlerine değil; geleceğe, yani bugüne hitap ederek tasavvufî terbiyenin toplumun eğitimindeki rolüne dikkat... İsmail Hakkı Zühdi Efendi. Tekirdağ Mürefte'de Duyûn-ı Umûmiye başkâtibi olan Şeyh İsmâil Hakkî Zühdî Efendi; XIX. yüzyılda Osmanlı'nın çöküş sürecine... 31.11 €. Yâdigâr-ı İhvân adlı bu eserde yer alan şiirl ... Yadigar-ı İhvan İsmail Hakkı Zühdi Efendi ... . yüzyılda Osmanlı'nın çöküş sürecine... 31.11 €. Yâdigâr-ı İhvân adlı bu eserde yer alan şiirleri ve mektuplarıyla sadece kendi dervişlerine değil; geleceğe, yani bugüne hitap ederek tasavvufî terbiyenin toplumun eğitimindeki rolüne dikkat... 53.44 TL. Yâdigâr-ı İhvân adlı bu eserde yer alan şiirleri ve mektuplarıyla sadece kendi dervişlerine değil; geleceğe, yani bugüne hitap ederek tasavvufî terbiyenin toplumun eğitimindeki rolüne dikkat... 63.75 TL. Yadigar-ı İhvan adlı bu eserde yer alan şiirleri ve mektuplarıyla sadece kendi dervişlerine değil; geleceğe, yani bugüne hitap ederek tasavvufî terbiyenin toplumun eğitimindeki rolüne dikkat... 75 TL. Yadigar-ı İhvan adlı bu eserde yer alan şiirleri ve mektuplarıyla sadece kendi dervişlerine değil; gele...