Devlet Kuramı

Kitabı okumak veya indirmek için Devlet Kuramı çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-02-27
DOSYA FORMATI 4,86 MB
ISBN 9758457373
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu derlemede, siyaset bilimine ve bazı hukuk dallarına göre özerkleştirilmiş bir devlet kuramı çerçevesinde, 20 kaynak metin bir araya geliyor. Tarihi, siyasi, sosyolojik, antropolojik, psikanalitik ve hukuki yaklaşımlar içeren çalışmaların ortak özelliği XX. yüzyılda yayınlanmış olmaları.

... göre özerkleştirilmiş bir Devlet Kuramı çerçevesinde, yirmi kaynak metin bir araya geliyor ... İbn Haldun`Un Tarihselci Devlet Kuramı - Flsf ... . Cemal Bali AKAL. Cemal Bâli Akal (1949). Modem Düşüncenin Doğuşu, İktidarın Üç Yüzü, Varolma Direnci ve Özerklik, Özgürlüğün Geleceği Yoktur adlı kitapların, yazarıdır. Çünkü her devlet kuramı toplumdaki üstünlük ilişkilerini açıklar ve devleti toplumsal ilişkilerin legal, meşru düzenleyicisi olarak görür. Şüphesiz ki devlet düşünürünün kurucusu Platon'dur. Yani egemenlik, en büyük buyurma g ... (PDF) Devlet Kuramı: Çok-Düzlemli Bir Çözümleme Çerçevesi Önerisi ... . Şüphesiz ki devlet düşünürünün kurucusu Platon'dur. Yani egemenlik, en büyük buyurma gücü demektir (Bodin, 1969: 95). Bu da devlete ait bir erktir. Bu kuramlar pratiğe döküldüğünde aynı sonucu verir. Devletin egemenliği kuramı, Yeni Çağ'da Avrupa tarihinde oluştuğu varsayılan tarihsel süreci açıklar ve savunur; bu tarihsel süreç, gücün ulusaltı toplulukların ve ulusüstü kurumların elinden alınmasıdır. ...sömürünün olduğu koşulların ürünü olarak, sınıf bakış açılı devlet kuramı önemli bir aşamayı temsil eder. 'Devlet Teorileri Üzerine 1' metnimizde bunun ideoloji kuramı3 üzerine etkilerini konuşmuştuk. 44 TL. Bu derlemede, siyaset bilimine ve bazı hukuk dallarına göre özerkleştirilmiş bir Devlet Kuramı çerçevesinde, yirmi kaynak metin bir araya geliyor. MARKSİST DEVLET KURAMI VE SOVYETLER BİRLİĞİ (gösterim sayısı: 5.507). Yazan. Marksist devlet kuramı ve sovyetler birliği. İlhan Acar. Bölüm I. Prof. Dr. Oktay Uygun. İbni Haldun (1332-1406), İslam düşüncesinin parlak günlerini geride bıraktığı bir dönemde, Kuzey Afrika'nın önemli kentlerinden Tunus'ta doğdu. İlahiyat ve hukuk öğrenimi gördü. Ona göre toplumsal varoluşun 3 unsuru vardı: Aile, sivil toplum ve devlet. için (olguların yalnızca nasıl ortaya çıktıklarınıdeğil, neden ortaya çıktıklarını da bilmekiçin) kuramlara ihtiyaç duyarız. Cemal Bali Akal. Devletin olusumu; tarihsel, siyasal ve kültürel kökenleri; devletin halkiyla ve diger devletlerle olan iliskisi; devletin felsefi gerekliligi; merkezilesmis hukuki düzen olarak devlet... Bİr devlet kuramı olarak pluralizm ,Marksist devlet kuramının sınıfsal devlet analizini eleştiren ve ona alternatif olarak ortaya çıkmış bir devlet kuramıdır. ...ANALYSIS Ayaz ZAMANOV - 1700103 - CRP4 Araççı devlet kuramı, birçok düşünür tarafından Her ikisi de kendine özgü devlet tanımını benimsemiş, bu doğrultuda farklı kuramlar ortaya atmışlardır....