Nüzul-i İsa (As)

Kitabı okumak veya indirmek için Nüzul-i İsa (As) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2007-07-01
DOSYA FORMATI 7,73 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak Dîn-i Hak olan İslâm'ı göndermiştir. Nev-i beşer, ancak bu dîni kemâ hüve yaşamak ve hayâtın her safhasında o dînin ahkâmını tatbîk etmek sûretiyle saâdeti elde edebilir. Mâdem şu asr-ı hâzırda Dîn-i Muhammedî (a.s.m.) tezelzüldedir. Bid'alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve'l-cemâat inancı sarsılmıştır. Bütün Müslümanlar, maddeten ve ma'nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü'minin ne can, ne mal, ne de ırz husûsunda hiçbir emniyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm Dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek sûretiyle "dinde reform" yapmak istiyorlar.

...Dolayısıyla Hz.İsa (as), Hz.Muhammed'den (sav) sonra yeni bir din getirmeyecektir ... İsa (a.s.)'In Nüzulü ve Mehdi (a.s.)'in Gelmesi ile İlgili Açık Ayet Var... ... . (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). İsa (as)'ın ahir zamanda dünyaya dönüşünde mümkün olabileceğini düşünebiliriz. (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). Hz. İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir' diye bir hadis-i ş ... Nüzul-i İsa (as) Konusundaki Bir İşkâl Ve Cevabı - Ebubekir Sifil ... . Hz. İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir' diye bir hadis-i şerif zikrediyor. - Fakat "Hazret-i İsa (as) geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. 4. hz. İsa (as)'ın şahsı nüzul edecek ve peygamberimiz (SAV)'in sünnetine tabi olacak. Birincisi: Hz. Ísâ (as)'ın cism-i beşerîsiyle nüzûl edeceğini bedâhetle ifâde etmektedir. "Hattâ, şahs-ı Ísâ (as)'ın semâvâttan nüzûlü işâretiyle bir ma'nâ-yı işârîsi olarak, Hazret-i Ísâ (as)'ı temsîl ederek ve... Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak Dîn-i Hak olan İslâm'ı göndermiştir. Bunlar, Hazret-i İsa'nın göğe yükseltilmesi ve nüzûlü. Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın Yahudiler tarafından öldürüldüğüne inanmaktadır. 3. Said Nursi'nin Nüzûl-i İsa Hadisleri Hakkındaki Yorumları. Bir rivayete göre 60, bir rivayete göre 120 Sahabe Efendimizinden Kıyamete yakın İsa As.'ın nüzul edeceği haberleri gelmiştir. Biri de İsa (as)'ın inmesi…" (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39). (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). 01 Ekim 2015, 08:51 Yönetici. Hz. İsa as. Çantay'ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetind...