Sofralık Üzümlerin Muhafazası

Doç. Dr. Cihat Türkben

Kitabı okumak veya indirmek için Sofralık Üzümlerin Muhafazası çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-02-01
DOSYA FORMATI 4,12 MB
ISBN 9758377749
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

1. Üzü­mün Ta­rih­çe­si ve Sis­te­ma­tik­te­ki Ye­ri2. Üzü­mün Bi­le­şi­mi ve Sağ­lık Açı­sın­dan Öne­mi3. Sof­ra­lık Üzüm­ler ve Ta­nı­mı3.1. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Ha­sat­tan Son­raÇü­rü­me ve Bo­zul­ma­la­rı3.1.1 Su Kay­bı3.1.2. Pa­to­jen­le­re Du­yar­lı­lık4. Ha­sat Ön­ce­si Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel veTek­nik İş­lem­ler4.1. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar4.2. Kül­tü­rel Uy­gu­la­ma­lar4.2.1. Bi­le­zik Al­ma4.2.2. Ol­gun­luk4.2.3. Ha­sat5. Ha­sat Son­ra­sı Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel ve Tek­nik İş­lem­ler5.1. Am­ba­laj­la­ma5.2. Ön So­ğut­ma5.3. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar5.4. Fi­zik­sel Uy­gu­la­ma­lar5.5. Bi­yo­lo­jik Uy­gu­la­ma­lar6. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Stan­dar­di­zas­yo­nu

...zümlerin Muhafazası 1. Üzümün Tarihçesi ve Sistematikteki Yeri 3 ... Sofralık Üzümlerin Muhafazası | Forum ... . Sofralık Üzümler ve Tanımı Tarım Bilgi Paylaşım Forumu > Tarım Genel > Tarımsal Yayınlar > Sofralık Üzümlerin Muhafazası. 2. Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi. 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı 3.1. Sofralık üzümlerin muhafaza sürelerini ve kalitelerini etkileyen en önemli faktörler; su kaybı ve Botrytis cinerea, Penicillium sp. ve Alternaria sp.gibi zararlı mikroorganizmalardır. Sofralık Üzü ... Sofralık Üzümlerin Muhafazası Kitabı ... . ve Alternaria sp.gibi zararlı mikroorganizmalardır. Sofralık Üzümlerin Muhafazası. Doç. Dr. Ciha HASAD YAYINCILIK. 1. Üzümün Tarihçesi ve Sistematikteki Yeri 2. Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı 3.1. Ana Sayfa Halk Edebiyatı Sofralık Üzümlerin Muhafazası Pdf Kitap İndir. Sofralık Üzümlerin Hasattan Sonra Çürüme ve Bozulmaları 3.1.1 Su Kaybı 3.1.2. ...her bağ bölgesinde Razakı adıyla bilinen gösterişli, yol ve muhafazaya uygun bir sofralık çeşittir. Ege bölgesi bağlarının yarıdan fazlasını teşkil eden çekirdeksiz üzümlerin %90'nı bu çeşit oluşturur. Özet: Tane çatlaması, çürüme ve sap kuruması hasat sonrasında sofralık üzümlerin Bu çalışma 'Alphonse Lavallée' ve 'Antep Karası' üzüm çeşitlerinin soğukta muhafazası üzerine farklı dozlardaki... Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi3. Sofralık Üzümler ve Tanımı3.1. Sofralık Üzümlerin Hasattan SonraÇürüme ve Bozulmaları3.1.1 Su Kaybı3.1.2. 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı 3.1....