Kader Risalesi

Bediüzzaman Said Nursi

Kitabı okumak veya indirmek için Kader Risalesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2009-10-01
DOSYA FORMATI 4,58 MB
ISBN 6054285006
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Malum olsun ki; Kader ile cüz´-i ihtiyârî mes´elesi, Âlem-i İslâm´da en ziyâde medâr-ı münâkaşa olmuş bir mes´ele-i îmâniyedir. Bu hususta Cebrîye ve Mu´tezile denilen fırak-ı dâlle ile hak olan Ehl-i Sünnet ve´l-Cemaat fırkasının hulâsa-i beyânları şöyledir:Cebriye mezhebi: "Cüz´i ihtiyârî tabir-i diğerle irâde-i insâniye mevcud olmakla beraber irade-i insaniyenin tercih gücü yoktur. Çünkü mahluktur. İnsanın iradesiyle işlediği fiillerde kader hâkimdir. Tercih eden kaderdir. Dolayısıyla mes´uliyet kadere aittir. Ef´âl-i insâniye aynen alem ve âlemdeki fıtrî kànunlar gibidir. Yani nasıl ki, kainatın ve kainattaki fıtri kanunların Allah´a karşı iradeleri yoktur. Allah dilediği şekilde yaratır. Bu noktada mevcudat-ı alem, mes´ul değillerdir. Öyle de insanın işlediği fiillerde dahi tercih gücü yoktur. Dolayısıyla insan fiillerinden mes´ul değildir." Diyor.Mu´tezile: "İnsanın iradesiyle işlemiş olduğu şer fiillerinde kaderin taallûku yoktur. Ef´âl-i ihtiyâriye-i insâniyenin şer kısmı doğrudan doğruya insandan sudûr eder. Bu noktada sâdece cüz´-i ihtiyârîye inanmak var, kadere inanmak yoktur." Diyor.Bu iki mezhebe mukabil, hak olan Ehl-i Sünnet ve´l-Cemaat fırkası ise; "Ef´âl-i ihtiyâriye-i insâniyede, kat´î olarak hem cüz´î irâdeye hem de kadere berâber inanmak lâzımdır."der

...nî kader ise tebeí olarak işlenmektedir ... Kader Risalesi | Sorularla Risale ... . Bediüzzaman Said-i Nursi. Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani, herşey Cenâb-ı Hakk'ın takdiriyledir. Kadere delâil-i kat'iye o kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez. ... Batman Özgür Der'de bu hafta Mustafa İslamoğlu'nun kaleme aldığı "Hasan el-Basri'nin Kader Risalesi ve Şerhi" kitabının kritiği yapıldı. Kitap kritiğini Mehmet Şirin ORUÇ yaptı. Tìm kiếm liên quan đến Kader risa ... Kader | Kurannuru Bediuzzaman Risaleinur ... . Tìm kiếm liên quan đến Kader risalesi. Kader ve cüz'-i ihtiyârî kavramlarının derinlemesine anlatıldığı ufuk açıcı bir risaledir. kulliyat.risaleonline.com/#!tilsimlar/80. Kader ve irade meselesinin (ve Kader Risalesi'Nin), daha önce hiçbir yerde rastlanmamış anlaşılırlıkta yapılan izahına davetlisiniz!...