Osmanlı’nın Merkezi Afrika’ya Açılan Kapısı Fizan Sancağı

Ahmet Kavas

Kitabı okumak veya indirmek için Osmanlı’nın Merkezi Afrika’ya Açılan Kapısı Fizan Sancağı çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-06-01
DOSYA FORMATI 8,49 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da daha ziyade sahil şeridi boyunca hâkimiyet kurduğu, iç bölgelere ise hemen hemen hiç nüfuz edemediği yaygın bir kanaat olarak ifade edilmektedir. Bölge haritalarında ise bu iddianın aksine Fizan bölgesi, bilhassa son dönemlerde Devlet-i Aliyye’nin sınırları içerisinde gösterilmektedir. İstanbul’dan bir memur veya askerin aylar süren yolculuğu sonunda görev yerine ulaşabildiği bu sancağın birçok noktasında idare sadece bir kaç memurla devam ettirilmişti. Yerli ahalinin halife olarak kabul ettikleri padişaha bağlılıkları dolayısıyla bu hâkimiyet dört asır iki büyük isyan ve genelde küçük bir kaç baskın dışında huzur içinde devam etti.Afrika’nın iç bölgelerinde yer alan Fizan, yurdundan binlerce kilometre uzaklıkta devletini temsil etmek üzere yola çıkan nice görevlinin ağır ve alışık olmadığı iklim şartları sebebiyle vazifeleri başında öldüğü bir yerdir. Birçok mutasarrıf buradaki göreve talip olurken vazifesi başında vefat edeceğini bilmektedir. Kimisinin sürgün olarak kabul ettiği bu Osmanlı sancağı, kimisi için de Avrupa sömürgeciliğini durdurmak ve Bilâdü’s-Sudan Müslüman toplumlarıyla bir buluşma mahallinin muhafazası hatta onlara yardım edebilmek için son derece stratejik bir mevkidir. Kısacası burası eskilerin tabiriyle “Osmanlı Devleti’nin Siyah Afrika’ya açılan kapısı, kilidi ve penceresi” konumundadır. Devletin buradaki varlığı güneydeki sultanlıkların varlığıyla birlikte yürümüştür. Onların yurtları, Fransa ve İngiltere tarafından işgal edilir edilmez atalarımız önce Fizan’a ardından Trablusgarp’a veda etmek zorunda kalmışlardır.Ulaşımın son derece zor sağlandığı bu sancak hakkında yaptığımız ve araştırmaya dayalı bu eser, bir başlangıç olup bu konuda yeni tespit edilen arşiv vesikalarıyla bilhassa Osmanlı Devleti’nin son yıllarda gidilip de gelinemeyen bu sürgün yerinin tarihi aydınlatılmaya çalışılmış ve bu çalışmanın “Osmanlı Afrikası” üzerine yapılan çalışmalara yeni bir soluk getirmesi amaçlanmıştır. Kısacası bu çalışma incelendiğinde Devlet-i Aliyye’nin hâkimiyet ve nüfuz alanlarının yeniden tespitinin gerekliliği ve Osmanlı tarihinin gizli sayfalarının bir nebze aydınlatıldığı açıkça görülecektir.

...Haber Merkezi 01 Şubat 2018, 04:00 Son Güncelleme: 01 Şubat 2018, 19:17 Yeni Şafak ... Fizan'a Gitsem Afrika'yı Kurtarsam ... . Kaldı ki Fizan Osmanlı Devleti'nin Sahraaltı Afrika'ya açılan kapısı idi ve kimse onu kapatamazdı. OSMANLI YÖNETĐMĐNDE KUZEY AFRĐKA: GARP OCAKLARI Seydi Vakkas TOPRAK∗ ÖZET Afrika'daki Osmanlı egemenliği, Mısır ve Kuzey Afrika eksenli olarak gerçekleşmiştir. Dünya bülteni / Tarih Servisi. Osmanlı Devletinin Afrika'nın iç kısımlarına kadar uzanan en uzak bölgesi Fiz ... Osmanlı'nın Merkezi Afrika'ya Açılan Kapısı Fizan Sancağı ... . Osmanlı Devletinin Afrika'nın iç kısımlarına kadar uzanan en uzak bölgesi Fizan'dır. Fizan bir yerleşim yeri değil Libya'nın güneyinde yer alan üç bölgeden biridir. ...Merkezi TASAM - Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi. Afrika'nın iç kısımlarıyla münasebetler de 16. yüzyılın ikinci yarısında Trablusgarp eyaletinin güneyindeki Fizan sancağı üzerinden kuruldu. Ulaştırma ve Lojistik M.Y.O. Kütüp. Şarkiyat Araştırma Merkezi Kütüphanesi E-Tez Koleksiyonu. Afrika -- Uluslararası ilişkiler -- Osmanlı İmparatorluğu. Fizan -- Libya -- Tarih. Bu nedenle Orta Afrika'dan yapılan transit ticaretin önemli noktalarından biriydi. Ancak sonradan Fizan sancağı merkezi Merzuk'ta bulunan birliklerde Gat'a gönderilmeye başlamıştı. 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde en ilgi çeken duraklarından biri olmuştu. Afrika'nın kapısı: Sevakin Adası. FİZAN. فزان. Libya'da bir idarî bölge. ürünleriyle ilâç ve baharat gibi malları yine aynı yolla Afrika'ya gönderiliyordu. haline getirdiler ve Fizan da bu eyalete bağlı bir sancak olarak teşkilâtlandırıldı. ...tamamı: Afrika, İslam ve Osmanlı tarihin en ünemli sayfalarından biri... Osmanlı Devleti Afrika'nın ortasındaki Fizan'da bir cami duvarı 25'ine yakın rezervleriyle ciddi bir ...