İslamda Kardeşlik

Salim Alver

Kitabı okumak veya indirmek için İslamda Kardeşlik çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-04-10
DOSYA FORMATI 11,34 MB
ISBN 6055021306
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Allahû Teala, Enfal suresinde şöyle buyuruyor:Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların kalplerini uzlaştıramazdın.Yine Al-i İmran suresi 63. ayette şöyle buyuruyor:Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz düşmandınız da Allah kalplerinizi uzlaştırdı. Onun nimetiyle kardeş oldunuz.Kardeşlik İslam akidesine bağlı karşılıklı güven, ihtiram, sevgi, derin duygu ve hislerden ortaya çıkan imanî bir kuvvettir.Bunun içindir ki kardeşlik takva ile alakasından dolayı ortaya çıkan imana bağlı bir sıfattır. Çünkü imansız kardeşlik olmaz, kardeşlik olmadan iman da olmaz.“Kıyamet günü dost olanlar, birbirlerine düşman olurlar. Allah için dost olanlar hariç.”Şüphesiz kardeşlik imandan ayrıldığında şahsi menfaatlere ve zati maslahatlara dönüşür Arkadaşlık, dostluk takvadan ayrıldığı zaman çıkarları arzulamaya, ganimetlerde rekabeteboğuşmaya buğz ve düşmanlığa dönüşür. 

...kir (ra) ile Hz. Ömer'in (ra) sofralarının tuzu oldu kardeşlik ... İslam'da Kardeşlik | Kadın ve Aile ... . Eğer her birimiz İslam adına toprağa atılmış birer tohum isek önce kardeşlik ab-i hayatından içmeliyiz. İSLAM KARDEŞLİĞİ. Allahu Teala inanan bütün müminlerin kardeş olduğunu beyan ediyor. Kardeşlik kan kardeşliğinden de daha üstün, daha faziletli bir kardeşliktir. Onun için Cenab-ı Allaha Kardeşlik kutlu ve güçlü bir bağ olduğu kadar büyük bir sorumluluktur da... Her sistem gibi İslam da kendi cemiyetini belli esaslar üzer ... İslam Kardeşliğinin Ölçüsü Nedir İslam Kardeşliği Nasıl Olmalı ... ... Her sistem gibi İslam da kendi cemiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur. Bu açıdan kardeşlik, sadece aynı anne veya babadan dünyaya gelen kişilerin oluşturduğu bir birliktelik değildir. İslâm dininde kardeşlik, bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Ana Sayfa/Genel/İslamda Kardeşlik Ruhu. Vahye muhatap olan ve onu kabullenenler vahyin öngördüğü şekilde bir kardeşlik ortaya koymalıdırlar, bu imanın gerekliliğindendir. İslamda Kardeşlik. Çeşitli kardeşlikler vardır; din kardeşliği, anababa kardeşliği, iş kardeşliği, memleket kardeşliği, yol kardeşliği ve insan kardeşliği gibi. Bir de Peygamber Efendimiz Medine'deki müslümanlarla Mekke'den hicret eden müslümanlar arasında kardeşlik tesis etmiştir. 4- Enfâl, 63. 5- Mahmud Esad, Tarih-i Din-i İslam, İst. 1995, s. 322. Kardeşlik her türden, her sınıftan, her mevki ve makamdan Müslümanı kapsayıcı bir nitelik taşır. Peki, Hz. Peygamberimiz kardeşliğin önemi hakkında ne demiştir? İslam kardeşliğinin ölçüsü nedir? 1.Genel Olarak 'Kardeşlik' Kavramı. Aynı anne ve babadan veya ortak değerlere sahip olan kişilere 'kardeş' denir. İslam dininde kardeşlik, bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. İslam kardeşliği nasıl olmalı? İslâm dininde kardeşlik, bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Ancak bu kardeşlik prensibiyle saflar yüce ve büyük Allah'ın sancağı altında birleşebilir". Kardeşlik Nedir? İslam'da kardeşlik akide temeline oturtulduğu içindir ki, mü'minlerin arasını bozacak her türlü sunî ayrımlar ve böbürlenmeler de haram kabul edilmiştir. İslam tarihi, din kardeşliğinin, merhametin...