Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi

Bediüzzaman Said Nursi

Kitabı okumak veya indirmek için Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-09-01
DOSYA FORMATI 9,17 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Mevcudâtta o kadar muazzam ve muhteşem bir eser-i san´at görünüyor ve mahlûkat, bir kanûn dâiresinde o kadar intizâmla vücûda geliyor ki; bunları sebeblerin yaratması veyâ bu varlıkların kendi kendine olması veyâhut onların "kör, sağır, şuûrsuz" tabiatlarının gereği var olmaları imkân ve ihtimâl dâhilinde değildir.Bütün mevcûdat, mektûbât-ı Rabbâniye ve merâyâ-yı Sübhâniyye ve me´mûrîn-i İlâhiyyedirler. Kâinata Alîm ve Hakîm, Kadîr ve Âdil isimlerinin tecellîlerine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat-ı âlemin her biri, İmâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn´den istinsâh edilen birer "mektûb" olur. Bu mektûbların asılları levh-i Mahfûz´da ilm-i İlâhî ile yazılmış, akisleri de kudret-i İlâhiye ile âlemde maddeten yazılır. Kâinata Cenab-ı Hakk´ın "Nûr" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa; o Zât-ı Zülcelâl, bütün esmâ ve sıfâtıyla "Nûr" olması i´tibâriyle, bütün mevcûdât O´na karşı şeffâfiyyet kesbederek birer "âyine" olur. Kâinât, bir askerî kışla tasavvur edilse ve Cenâb-ı Hakk´ın "Sultân" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat birer "me´mûr" olur.

...r Dersleri Necmiilgen.com www.necmiilgen ... PDF Tabiat Risalesi | Yirmi Üçüncü Lem'a ... .com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Tabiat Ananın Kocası Kim? | Mehmet Yıldız. ...Ağabey Risale-i Nur Dersleri Necmiilgen.com www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Necmeddin İlgen - Sözler - Yirmi Üçüncü Söz - İkinci Mebhas. Tabiat Risalesi On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. Yoksa, Risale-i Nur'un mesleği, nezih ... PDF Tabiat Risalesi | Yirmi Üçüncü Lem'a ... . Yoksa, Risale-i Nur'un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir. 23 lema tabiat risalesi. Yirmiüçüncü Lem'a, Tabiat RisalesiNecmeddin İlgen. Ragıp Öncel - Haluk İmamoğlu - Lemalar - Yirmi Üçüncü Lema - HâtimeHidayet Mektebi....