Münazarat

Bediüzzaman Said Nursi

Kitabı okumak veya indirmek için Münazarat çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2006-02-01
DOSYA FORMATI 12,47 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Beşeriyetin ekseriyetle bozulduğu ve hak din olan İslâmiyyetin hakîkatinin âlemde neredeyse tamâmen ortadan kalktığı Âhirzamanda, kaynağı semâvî olan ve adına "Mehdîyet" denen bir hidâyet cereyânı vardır. Bu kudsî cereyânın, her birinin de "Mehdî" denilen üç mümessili vardır. Bu hakîkata Bediüzzaman Hazretleri şöyle işâret ediyor: "Evet bu zaman; hem îmân ve din için, hem hayât-ı içtimâiyye ve şerîat için, hem hukùk-ı âmme ve siyâset-i İslâmiyye için, gàyet ehemmiyetli birer müceddid ister."Birinci Mehdî, hakàik-ı îmâniyenin mehdîsidir. Vazîfe-i mânevîyyesi takrîben yüz sene devâm eden bu birinci Mehdî´nin yapmış olduğu vazîfe, diğer iki Mehdî´nin vazîfelerine nisbeten çok daha ehemmiyyetlidir.

...nlanmıştır. Münazarat; Said Nursî'nin Risale-i Nur adlı külliyatında bulunan kitaplarından biridir ... Münazarat | Risale-i Nur'dan Damlalar ... . Külliyatın bazı kitaplarında yer alan önemli meselelelerin bir kısmı bu eserde de yayınlanmıştır. Asıl ileri demokrasiyi Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat'ta ders vermektedir. Münazarat; demokrasinin, olmazsa olmazlarını anlatan, Kur'ânî bir demokrasi beyannamesidir. MÜNAZARAT. 17 Kas 2012 Yorum bırakın. 8- Münazarat. Münazarat sözlükte görüşler, fikirler, münazaralar anla ... Münâzarât | | KASTAMONUR.COM ... . 17 Kas 2012 Yorum bırakın. 8- Münazarat. Münazarat sözlükte görüşler, fikirler, münazaralar anlamına gelir. Müna¬zara kelimesinin çoğuludur. Münazarat, Bediüzzaman Said Nursi'nin 1911 yılında neşrettiği eserinin adıdır. Turgay Namdar: "Münazarat ta; "Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya (Haşiye: Mevt bir nevmdir) görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır... münazarat ne demek? (Münazara. C.) Görüşler, fikirler. Kategori: Münazarat. Esma-i Hüsna ve yıldızları isimlendirmek. Bilim-Teknoloji, Güncel, İşârâtü'l İ'caz, Mektubat, Muhakemat, Münazarat, Sözler 29 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Mustafa Said İşeri. Münazarât Risalesi. : Yakup KaratopçuTür: Mektubat 2, Perşem...