Işık Eri Hacı Bektaşi Veli

Kevser Yeşiltaş

Kitabı okumak veya indirmek için Işık Eri Hacı Bektaşi Veli çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2012-01-06
DOSYA FORMATI 10,19 MB
ISBN 9758312634
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Batını ekolün en önemli temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da Müslümanlığın kabulü ve Eski Türk inanç ve adetleriyle İslam dininin kaynaştırılmasında büyük rol oynamıştır. Eserlerinde ve ibadetlerinde Türk dilini kullanmış, Türkçeyi yaygınlaştırmak ve ibedetleri de Türkçeleştirmek için mücadele etmiştir. Bu nedenle de birçok baskıya göğüs germek zorunda kalmıştır.Öğretisine ait önemli batıni sırlar barındıran başta Makalat olmak üzere birçok eser bırakmıştır. Bu kitapta Makalat isimli eserinin ezoterik açıklamasıyla beraber, Hacı Bektaş'ın hayatı, Bektaşi öğretisinin sembolleri, Kırk Makam, Tanrı kavramı gibi pek çok konu ele alınmıştır."Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine" felsefesi onun yaşam prensibidir.Masivadan yani dünya malından vazgeçmiş; Gönül yolunu yani Muhabbet yolunu seçmiştir. Muhabbet, perdelerin yırtılması, sırların ortaya çıkmasıdır. Gönül ile ilahilik arasında perde yoktur. İnsan ile kendi gönlü arasında perdeler vardır. Bektaşi öğretisinde temel amaç insanın kendi "Gönül Kabesi"ne ulaşmasıdır. O nedenle de şöyle demiştir:Hararet narda'dır, sac'da değil,Keramet sendedir, tac'da değil.Her ne arar isen, kendinde ara,Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değil.Hiç hacca gitmemesine rağmen hacı olarak anılmasının ne anlama geldiğini kitabın satırları içinde ilgiyle okuyacaksınız."Bu kitap araştırma amaçlı yazıldı, ezoterik bilgilerin ışığında yoğruldu, sevgi ile gönüllerinize sunuldu. Layık olması tek dileğimdir." diyen yazarımızın bu yeni kitabını sizlere sunarken, büyük mürşidin sözleriyle kendi sözlerimizi noktalıyoruz:"Okunacak en büyük kitap insandır." "Dileyene Tüm Kapılar Açılacaktır."

...r. Ölümünden sonraki yıllarda, hakkında "Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi" yazılmıştır ... HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Konser programı ile sona erdi. Batıni ekolün en önemli temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da Müslümanlığın kabulü ve Eski Türk inanç ve Bektaşi öğretisinde temel amaç insanın kendi "Gönül Kabesi"ne ulaşmasıdır. ...reformcu Alevi-Bektaşi inanç ve düşünce önderini; 13.yüzyıldan çağlar aşarak günümüze ışık tutmuş bu 'meczup' ve korkak bir derviş. Ku ... 1. horasan postu - pir hünkâr hace bektaş veli ... .yüzyıldan çağlar aşarak günümüze ışık tutmuş bu 'meczup' ve korkak bir derviş. Kuşkusuz Hacı Bektaş Veli bu kişiliklerin hiçbiri değildir ve olamaz! Hacı Bektaşi Veli'nin Işığında Öğretilerine Yolculuk… Hacı Bektaşi Veli, 13. yüzyılda yetişmiş ünlü bir düşünür ve gönül adamıdır. -Rum'a, Horasan diyarında bir er gelecek. ...VELÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haci-bektas-i-veli (22.05.2020). Hacı Bektâş-ı Velî'nin böyle bir kimliğe nisbeti Alevî-Bektaşî çevrelerce tereddütsüz kabul görmektedir. Bektaşi öğretisinde temel amaç insanın kendi "Gönül Kabesi"ne ulaşmasıdır. İnceleme ekle. Garip kutlutürk Işık Eri Hacı Bektaş Veli'yi inceledi. Следующее. 15.08.2015-Şeyh Ahmed Yasin El Bursevi-Hacı Bektaşi Veli Hz - Makalat Cübbeli Ahmet Hoca~Hacı Bektaş Ahmet Yesevi M...