Kamu Yönetimi Sözlüğü

Prof. Dr. Bekir Parlak

Kitabı okumak veya indirmek için Kamu Yönetimi Sözlüğü çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-12-26
DOSYA FORMATI 4,91 MB
ISBN 6055911355
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Her şeyden önce kamu yönetimi alanında bürokrat ve akademisyen olarak geçen yirmi dört yıllık bir birikimin kısmi bir ürünüdür. Ansiklopedik bir tarzda ve kapsamda hazırlanan eser, istisnalar dışında hemen her kavram ve terimin yanında İngilizce karşılığı da verilerek dizayn edilmiştir. Bazı kavram ve terimlerin birden fazla İngilizce karşılığı olduğunda buna göre bu karşılıklar da yer bulmuştur. Bu alanda bazı çok önemli ve güncel kavram ve terimlere (örneğin, belediye, yönetişim, demokrasi, yerel yönetim, devlet v.b gibi) daha geniş yer ayrılmıştır. Ele alınan kavram ve terimleri sığ bir anlatımla vermek yerine, optimal bir hacimde yeterince bilgilendirecek bir metin bütünlüğünde açıklamak tercih edilmiştir.Sözlük salt kamu yönetiminin spesifik bilgilerini vermekle yetinmemiş, kamu sektörü bağlamında kamu ekonomisi, kamu maliyesi, uluslar arası ilişkiler gibi kamu yönetimiyle doğrudan ve dolaylı etkileşimleri olan alanlardaki ilgili kavram ve terimleri de açıklamıştır. Günümüzde genelde ekonomi, özelde kamu ekonomisine artan ilgi ve bu alanların yaşamımızı kuşatıcı etkileri nedeniyle söz konusu disiplinlere ait kavram ve terimler okuyucuya sunulmuştur.Sözlük çalışmaları sırasında kamu yönetimi ve diğer ilgili alanlarda pek çok yazar ve akademisyenin eserlerine başvurulmuş, ayrıca güncel değeri olması itibariyle yine çok sayıda internet kaynağından yararlanılmıştır. Referans sistemine özen gösterilmiş ve faydalanılan tüm kaynaklar, sehven olabilecek hata ve eksikler dışında sözlüğün sonundaki “Kaynaklar” kısmında sıralanmıştır.Takdir edilir ki bu disipline ait ve diğer ilgili disiplinlerin tüm kavram ve terimlerine yer vermek olası değildir. Dolayısıyla bir seçim yapmak ve kullanıcıların maksimum yararını dikkate alarak onlar için mümkün olan en iyi hacmi ve içeriği oluşturmak gerekmiştir. Bu hususu da hesaba katarak hedef kitlelerin beklenti ve gereksinimlerini en optimal ölçülerde ve içerikte karşılamaya çaba sarf edilmiştir.Kamu yönetimi sözlüğü, başta kamu yönetimi, siyaset bilimi, hukuk, uluslar arası ilişkiler, maliye, iktisat, işletme ve çalışma ekonomisi alanlarında eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, coğrafya v.b diğer sosyal bilim alanlarındaki öğrencileri, her düzeydeki kamu yönetimi bilim insanlarını, diğer sosyal bilim insanlarını, seçilerek görev alan kamu görevlilerini (ulusal ve yerel meclislerde ve organlarda görev yapanlar), kamu bürokrasisinde görev yapan yöneticileri ve çalışanları, yazar ve eleştirmenleri, bu alanda dershanelerde görev yapan kamu yönetimi eğiticilerini, askeri okullar ve polis okullarındaki öğrencileri ve eğitimcileri, KPSS’ye hazırlanan memur adaylarını, bu alana ilgi duyan diğer meslek mensuplarını ve en genel anlamda da bu konularla alakadar olan vatandaşlarımızı hedef okuyucu ve kullanıcı kitlesi olarak seçmiştir.

......