Danişmend Gazi Destanı

Prof. Dr. Necati Demir

Kitabı okumak veya indirmek için Danişmend Gazi Destanı çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-06-30
DOSYA FORMATI 8,94 MB
ISBN 6051557052
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Anadolu’da oluşan Türk destanlar zincirinin ikinci halkası Dânişmend Gazi Destanı’dır. Dânişmend Gazi Destanı, Anadolu destan zincirinde Battal Gazi Destanı ile Saltuk Gazi Destanı arasındadır. 8. yüzyılda Anadolu’daki Müslümanlaşma ve Türkleşme serüvenini anlatan Battal Gazi Destanı’ndan sonra, Dânişmend Gazi Destanı’nda da aynı mücadelenin 11-15. yüzyıllar arasındaki kısmı anlatılır. Bu dönem Anadolu’sunda yaşanan olaylar Dânişmend Gazi’nin efsanevî kişiliğiyle birleştirilir. Dânişmend Gazi Destanı tip, motif, konu ve şahıslar bakımından Battal Gazi Destanı’ndan etkilenmiştir: Hatta bu destanın devamı mahiyetindedir. Battal Gazi’nin Malatya’da başlattığı mücadeleyi Dânişmend Gazi âdeta Niksar’da sürdürür. Daha sonra Türkleşme ve İslamlaşma süreci ilerledikçe Saltuk Gazi de Sinop’ta bu mücadelenin yeni bir halkasını ortaya koyacaktır. Dânişmend Gazi Destanı’nda Selçuklu Türkleri ile diğer Türk boylarının -Niksar merkezli- Anadolu’ya yerleşme serüvenlerinden bahsedilir. Destanda Türk boylarının Anadolu’yu yurt tutma çabalarının kahramanlık hikâyeleri son derece akıcı bir üslûpla anlatılır. Ayrıca bu destanda Orta Anadolu ve Kuzey Anadolu’nun coğrafî durumuyla ilgili fazlaca bilgi bulunmaktadır. Olayların yaşandığı mekânlar Dede Korkut Hikâyeleri’nin mekânlarıyla birleşir. Prof. Dr. Necati Demir’in el yazması nüshalardan Türkiye Türkçesine aktardığı Dânişmend Gazi Destanı, 11-15. yüzyıllar arası Türklerin tarih, kültür ve coğrafyasıyla ilgili zengin bir birikim oluşturduğu için son derece önemlidir.

...u'nun Müslüman-Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanı ... Dânişmendnâme - Vikipedi ... . Danişmend Gazi, Niksar'ı tekrar alarak Canik'e doğru yola çıkar. Danişmendname Anadolu'nun Müslüman-Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanı. Danişmend Gazi ve Melik Gazi'nin kahramanlıklarını, gazalarını anlatan... Bu yağları yakmadan önce mumları ve kendinizi kutsamak için kullanın.Mümkün olduğu kadar saf halde almaya çalışın yağları.Sentetik yağlar kull ... Dânişmendnâme - Vikipedi ... .Mümkün olduğu kadar saf halde almaya çalışın yağları.Sentetik yağlar kullanmayın.Hatta mümkün olursa kendiniz yapmaya çalışın. Destan kahramanı Danişmend Ahmet Gazi tam bir İslâm gazisidir. Dedesi Battal Gazi'nin bir benzeridir. Bütün gazâlarını İslâm uğruna yapar. Danişmendname Anadolu'nun Müslüman-Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanı. Danişmend Gazi, Niksar'ı tekrar alarak Canik'e doğru yola çıkar. Destan Anadolu'da başlayan Türk -Bizans mücadelelerini anlatmaktadır. Danişmendname, Melik Danişmend Gazi'nin doğumunu, çocukluk ve yetişme devresiyle başlar. Danişmentname'ye göre Battal Gazi soyundan sayılır. 863) oğludur. Danişmend Gazi Destanı. Danişment Gazi'nin Anadolu fatihi Sultan Süleyman bin Kutulmuş'un dayısı olduğu da söylenir. Köroğlu metni destan adıyla anılmakla ve bazı destani niteliklere de sahip olmakla birlikte 20. yüzyılda Anadolu'dan derlenen örnekleri Danişmendname'nin kahramanı Melik danişmend gazi nasıl biridir? Danişmendname Anadolu'nun Müslüman-Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanı. Danişmend Gazi, Niksar'ı tekrar alarak Canik'e doğru yola çıkar. Danişmend Gazi'nin oğlu Melik Gazi, Bağdat halifesine başvurur. Destan kahramanı Danişmend Ahmet Gazi tam bir İslâm gazisidir. Dedesi Battal Gazi'nin bir benzeridir....