Çok Partili Hayata Geçiş

Dr. Fehmi Akın

Kitabı okumak veya indirmek için Çok Partili Hayata Geçiş çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2008-01-01
DOSYA FORMATI 9,34 MB
ISBN 6055944049
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Türkiye'de çok partili hayata geçiş sürecinin en önemli yılları 1946-1947'dir. Çok partili hayata geçişte iç ve dış faktörler, İnönü'nün süreçteki başat rolüyle birlikte değerlendirilmelidir. Fakat İnönü'nün çok partili hayata yön veren istek ve arzuları bazı iç ve dış faktörler tarafından şekillendirildi. Demokrat Parti (DP) , 'danışıklılık' nitelemesine hak verdirecek biçimde kurulduysa da daha sonra olaylar çok partili süreçten geri dönülmesine olanak vermeyecek biçimde gelişmiştir. DP'nin belediye seçimlerini boykot etmesi, kuruluş aşamasında iktidar partisinden gördüğü hoşgörüyü azaltmış ve DP'nin umulanın üzerinde bir örgütlenme başarısı göstermesi ise iktidar partisinin tutumunu sertleştirmiştir. İki parti arasındaki gerginliğin doruğa çıkması üzerine İnönü arabuluculuğa soyunmuştur. Cumhurbaşkanı İnönü, tarihe '12 Temmuz Beyannamesi' olarak geçen bildirisiyle muhalefetin de iktidar partisinin koşullarında çalışacağı güvencesini vermiş ve çok partili hayatın süregenliğini sağlamıştır.

...ılında Demokrat Partinin kurulmasıyla geçmiştir ... 6Dk'da ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ - YouTube ... . Böylece çok partili hayata geçişin ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bundan sonra Atatürk döneminde bir daha çok partili hayata geçiş girişiminde bulunulmamıştır. TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ. Sedenay Akgün. I. Demokrasi ve Siyasal Partiler: Demokrasi halk egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir Bir milletin mutlu ve huzurlu yaşamasını... Tonguc Akademi olarak amacımız en iyisini yapm ... Sosyal Bilgiler: Çok Partili Hayata Geçiş ... ... Tonguc Akademi olarak amacımız en iyisini yapmak. Şu ana kadar denenmemiş, hatta denenmesi de zor olan eğlenceli, sıkıcı olmayan... ...bölgeden göç ettirmek için yasa tasarısı hazırlanmışsa da daha sonra bundan vazgeçilmiştir.Bu olaydan sonra, bir daha 1946'ya kadar çok partili demokratik yaşama geçiş denemeleri yapılmadı. *Çok partili döneme geçiş. Türkiye 1946 yılında çok partili siyasi yaşama geçmiştir. 1945 yılında sona eren İkinci Dünya Savaşından sonra Dünya iki bloka ayrılmıştır. ...ortamın oluşup oluşmadığını anlamaya çalışmış ve çok partili hayata geçiş denemeleri yapmıştır. gerektiğine inanan Mustafa Kemal'in, çok partili döneme geçiş konusundaki uygulamaları ve sonuçları. ÖZET: Oldukça çalkantılı bir siyasal tarihi olan Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında 600 yıllık bir İmparatorluğun mirası üzerine modern ve laik bir ulus devlet olarak kurulmuş... Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; yeni kurulm...