Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi

Gencay Şaylan

Kitabı okumak veya indirmek için Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-06-03
DOSYA FORMATI 6,16 MB
ISBN 9755331041
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kapitalizmin evrensel tarihi belli bir döngü içinde gelişmektedir. Bu döngüyü bunalım ve bunalımdan çıkış için yeniden yapılanma biçiminde tanımlamak olanaklıdır.Kapitalizm, dört yüz yıllık döngüsel tarihi içinde önemli bir halkayı oluşturan 1929 bunalımıyla, onun siyasal alandaki yansıması olarak faşizmin yükselişi ve İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen kapsamlı yeniden yapılanma dönemi çağdaş demokrasinin ve refah devletinin yükselmesiyle tanımlanabilir.1950'li ve 1960'lı yıllarda dünya ölçeğinde yüksek bir büyüme hızı tutturulmasını sağlayan refah devleti, 1970'li yıllarda birikim sürecinde dar boğaz biçiminde ortaya çıkan yeni bir bunalımla karşı karşıya kalmıştır. Döngüsel olarak bunalımı izleyen yeniden yapılanma, ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sosyo-ekonomik işlevlerinin tasfiyesi, özelleştirme, deregülasyon ve küreselleşme biçiminde kendini gösterirken, siyasal alanda da bir yeniden yapılanmayı gündeme getirmiştir. Böylece 1980'li yıllarda yeni bir dünya düzeni ideolojisi olağanüstü etkin bir hegemonya sağlamıştır.Yeniden yapılanma süreci içinde ortaya çıkan değişimler ağırlıklı olarak devlet kurumunu, devletin toplumsal rol ve işlevlerini ilgilendirmektedir. Bu ise devlet kuramı üzerinde yeniden düşünmeyi ve tartışmayı kaçınılmaz kılmaktadır.Bu kitap, işte bu çerçeve içinde, yeni dünya düzeni ideolojisinin hegemonyası altında şaşmaz ve tartışılmaz doğrular olarak nitelenen değerlendirme ve önerileri, "yükselen değerleri" sorgulamaya girişiyor.

... küçülmesi ve sosyo-ekonomik işlevlerinin tasfiyesi, özelleştirme, deregülasyon ve küreselleşme biçiminde ... Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi - MaksatKitap ... ... Döngüsel olarak bunalımı izleyen yeniden yapılanma, ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sosyo-ekonomik işlevlerinin tasfiyesi, özelleştirme, deregülasyon ve küreselleşme biçiminde kendini... Döngüsel olarak bunalimi izleyen yeniden yapilanma, ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sosyo-ekonomik islevlerinin tasfiyesi, özellestirme, deregülasyon ve küresellesme biçiminde kendini... 40.80 TL. Döngüsel olarak bunalımı izleyen yeniden yapılanma, ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sos ... Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi - Gencay Şaylan ... ... 40.80 TL. Döngüsel olarak bunalımı izleyen yeniden yapılanma, ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sosyo-ekonomik işlevlerinin tasfiyesi, özelleştirme, deregülasyon ve küreselleşme biçiminde... Dünya Siyaseti ve Politikası. Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi. Böylece 1980'li yıllarda yeni bir dünya düzeni ideolojisi olağanüstü etkin bir hegemonya sağlamıştır. Döngüsel olarak bunalımı izleyen yeniden yapılanma ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sosyo-ekonomik işlevlerinin tasfiyesi özelleştirme deregülasyon ve küreselleşme biçiminde kendini... Döngüsel olarak bunalımı izleyen yeniden yapılanma, ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sosyo-ekonomik işlevlerinin tasfiyesi, özelleştirme, deregülasyon ve küreselleşme biçiminde kendini... Gencay Şaylan. Kapitalizmin evrensel tarihi belli bir döngü içinde gelişmektedir. Bu döngüyü bunalım ve bunalımdan çıkış için yeniden yapılanma biçiminde tanımlamak olanaklıdır. Böylece 1980'li yıllarda yeni bir dünya düzeni ideolojisi olağanüstü etkin bir hegemonya sağlamıştır. ISBN 13. 9789755331041. Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi. 38.40 TL. Döngüsel olarak bunalımı izleyen yeniden yapılanma, ekonomik alanda devletin küçülmesi ve sosyo-ekonomik işlevlerinin tasfiyesi, özelleştirme, deregülasy...