Türkiye'de Yerel Yönetimler

Doç.Dr. Hüseyin Erkul

Kitabı okumak veya indirmek için Türkiye'de Yerel Yönetimler çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-01-01
DOSYA FORMATI 12,21 MB
ISBN 6055681852
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kitap; “yerel yönetimler” alanında varolan bilgileri bir araya getirme, anlaşılır biçimde düzenleme ve sunma, bu düzenlemeden hem bugün hem de gelecek için çıkarsamalar yapma gerçekleştiği ve bilimsel yöntem kullanıldığı ve durum saptaması yapıldığı için, bir araştırma kitabı niteliği taşımaktadır. Ayrıca; yerel yönetimler (il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve köyler) ile ilgili genel bilgi, seçilmiş bazı ülkelerin yerel yönetimleri, yerel yönetimlerde mali yönetim, norm kadro uygulaması açısından yerel yönetimler, stratejik planlama açısından yerel yönetimler, yerel yönetimlerde kentleşme ve çevre, AB yolunda yerel yönetimler ve yerel yönetimlerde bilimsel araştırma yöntemi konularında bilgi verildiği için, özellikle Meslek Yüksek Okullarının Yerel Yönetimler Programları’nda kaynak kitap olarak kullanılabilir.

...cipalities. Türkiye'de yerel yönetimler ... PDF Türkiye'de Yerel Yönetimlerde ... . -Nisan ayında dokuzuncusu Afyon'da gerçekleşen Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetmi Öğrencileri Kongresi'nde Yerel Yönetimler'le ilgili yaptığım sunumun tam metnidir. Bu maksatla çıkarılacak gıda yasalarının uygulanmasında yerel yönetimler de görev almalıdırlar. Yerel yönetimler 21 yüzyıla girerken, eğitim ve kültüre de yakın ilgi göstermek zorundadırlar. İkinci bölüm. Yasal Çerçeve. 5. an ... 1.3. Anayasalarda Yerel Yönetimler ... . İkinci bölüm. Yasal Çerçeve. 5. anayasal açıdan türkiyede yerel yönetimler. 8. türkiye'de yerel yönetim birimleri ve görevleri. 8.1. il özel idareleri. İl Özel İdareleri Görev ve Yetkiler -Varlıkları Anayasa'dan kaynaklanan İl, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldrılmasının Anayasaya aykırılık teşkil edeceği, ayrıca Avrupa Yerel Yönetimler... Local governments ın turkey and tourısm. Yerel yönetimler merkezi idareden aldıkları yetki ve görevler çerçevesinde turizm faaliyetlerinde bir aktör konumunda bulunmaktadırlar. Merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerde temel ilkeler 28. 29 TEŞEKKÜRLER… "TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ" indir ppt. Türkiye' de kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimler içinde, vatandaşa en yakın şekilde hizmet sunan belediyelerin önemli yeri bulunmaktadır. Bu kitap, Türkiye'deki karar vericilerin ve uygulamacıların yerel yönetimler alanın-da Avrupa'da yaşanan gelişmeleri kolayca izleyebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXX, SAYI I, S. 391-416. Türkiye'de yerel yönetimlerde idari özerklik. Kamu hizmetleri halka en iyi bir şekilde yerel yönetimler aracılığı...