En Güzel Zikir Kur'an'dır

et-Tizkar Kurtubi

Kitabı okumak veya indirmek için En Güzel Zikir Kur'an'dır çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2008-11-25
DOSYA FORMATI 7,82 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

...ah ve Allahü ekber'dir. Kur'an-ı kerimde, Bâkıyat-üs-sâlihat [sürekli kalan iyi işler] geçmektedir ... Kur'an Zikirdir - En Güzel Duaları ... . Hazretleri zikir ile ilgili yüce kitabı Kur'an-ı Kerimde bizlere emirlerini aşağıya yazmaya çalıştık. Şimdi lafı uzatmadan sizlere zikir hakkında Kur'an ayetleri sıralamaya çalışalım… Günlük çekilecek Zikirler ve Faziletleri. Her müminin günlük çektiği zikirleri olmalıdır. Günlük asgari olarak şu zikirler çekilmelidir. v Günlük Kur'an-ı kerim okunmalı; "Evinizde Kur'an ... Zikr ile İlgili Ayetler, Zikr Ayetleri ... . Günlük asgari olarak şu zikirler çekilmelidir. v Günlük Kur'an-ı kerim okunmalı; "Evinizde Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Yüce Allah Kur'ân'ın çeşitli âyetlerinde Allah'ı zikretmeyi emretmiştir. Onun için Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden tevhid kelimesi, en güzel zikir olarak kabul edilmiştir. Resûlüllah (s.a.v)'dan intikal eden kelimeleri telaffuz etmek zikir dır. Bazen Kur'an-i Kerimin bizzat kendisi kastedilmiştir: "Zikri (Kur'an-i Kerimi ) kesinlikle biz indirdik; Elbette onu yine biz koruyacağız." "Dediler ki: 'Ey kendisine zikir (Kur'an) indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun!" İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele!" (36/Yâsin, 11). Kur'anda zikir kelimesi türevleriyle birlikte 250′den fazla yerde geçmektedir. "…Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah'ı çok zikreden kimse, Allah'ın Rasulünde güzel bir örnek vardır." Güzel Kurani kerimimizde geçen zikir ile ilgili ayetler. Kuranda zikir ile alakali tahmini 20 ayet geçiyor. 7:63 -. (Allah'ın azabından) sakınıp da rahmete nail olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir... ...düşünerek en güzel dualar ve zikirlerden biri olan özgüven ve huzur duasını da sunmak istiyoruz. Tilavet secdesi hangi hallerde kılınır, Kuranda secde ayetlerine geldiğinde tilavet secdesi nasıl kılınır? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerimde mealen şöyle buyurmuştur: "… Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur (Allah'ı anmakla sükûnet bulur)." (Ra'd, 13/28). Hadislerden Öğrendiklerimiz. 1. Bu zikir Cenâb-ı Hakk'ın kudretini en güzel şekilde ifade etmektedir. Şüphesiz zikirlerin en üstünü Allah'ın kelâmı olan Kur'ân-ı Kerîm'dir. Bu tesbihlerden sonra en kıymetli tesbih ve zikir. Aşağıda en sık kullanılan tevbe zikri verilmiştir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır." Kur'an'da zikir kelimesi öğüt manasında, Tevrat'a nisbet edildiği gibi Kur'an'a da nisbet edilmiştir. kimseler için Rasûlullahın en güzel örnek olduğu ifade edilmektedir.76 Kur'an'da inananlardan başka... Kur'an'da, "Hangisiyle yakarırsanız yakarın en güzel isimler Allah'ındır" âyeti (el-İsrâ 17/110) dikkate alınarak müride ism-i zât başta İbn Teymiyye, Kelimü't-tayyib: Kur'an ve Sünnette Dua ve Zikir (trc. 24 zi kir Kur an dır. Ondan sonra en faziletli zikir Lâ ilâhe ill...