Savaş Üzerine Savaş Tarihi

Carl Von Clausewitz

Kitabı okumak veya indirmek için Savaş Üzerine Savaş Tarihi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2000-03-19
DOSYA FORMATI 6,37 MB
ISBN 9758143549
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

"... biz, savaşın, politikanın diğer araçlarının karışmasıyla, devamından başka bir şey olmadığını iddia ediyoruz. Başka araçlar diyoruz, çünkü aynı zamanda şunu da iddia ediyoruz ki, bu politik ilişkiler savaş nedeniyle kendiliğinden sona ermez, tamamen değişmez, aksine, kullanılan araçlar ne olursa olsun ilişkiler özde aynı kalırlar. Savaş olaylarının izlediği ve bağlı olduğu ana hatlar, barışa kadar devam eden politikanın ana hatlarından başka bir şey değildir."Clausewitz, savaş nedir ve hangi politik ve toplumsal ilişkiler içerisindedir, savaş ile barış arasındaki ilişki nasıl düzenlenir, mümkün olduğu kadar çabuk barışa ulaşmak için askeri harekatın hedefi ne olmalıdır gibi soruları savaş teorisi açısından incelemektedir.O, "Savaş Üzerine"de Napoleon savaşları ve Fransız Devrimi'nin tarihsel deneyimlerinden yola çıkarak, stratejik ve taktiksel düzeylerde savaşın temel ilkelerini ortaya koymuştur. Bu ilkeleri sadece askeri harekat düzeyinde değil, savaş felsefesi açısından da yorumlamıştır. Clausewitz'in kapsamlı çalışması kuşkusuz kendi alanında, henüz aşılamamış bir klasiktir.

......