Mübarek Hanımları Ehli Beyt'in

Mustafa Necati Bursalı

Kitabı okumak veya indirmek için Mübarek Hanımları Ehli Beyt'in çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2007-01-01
DOSYA FORMATI 7,23 MB
ISBN 9754504897
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Sevgli Peygamber'imizin;AnnesiSüt anneleri,Hanımları,Kızları,Kız torunları

...an et, onları mübarek kıl. Resullah saa ... Ehli Beyt'in Mübarek Hanımları | bkmkitap.com ... .ın hanımlarından bahsettiği için ehlibeytin hanımları olduğu görüşünde olsa da Kısacası Ehl-i Beyt terimi sadece yukarıda mübarek isimlerini zikrettiğimiz kişileri ifade etmektedir... Hanımları da Ehl-i beyt'inden değil midir? diye sorulduğunu, onun da Allah mübarek etsin, diye onu tebrik ettiler (Buhârî, Tefsîru sûre (33) 8). Bu ve benzeri hadisleri bir yana koyan şiîler, Ehl-i beyt'in Hz. 1. Ayette geçen kurba / yakınlarım'da ... Ehli Beyt'in Mübarek Hanımları | bkmkitap.com ... . 1. Ayette geçen kurba / yakınlarım'dan maksat peygamberin ehlibeyti değildir, yakınlarımla ehlibeyt arasında fark vardır. Fahr-i Razî, Tefsir-i Kebir'inde bu mübarek ayetin tefsiriyle ilgili olarak Hz. Kur'an, Ehlibeyt 'in yorumladığı gibi uygulanırsa, inanın insanın hayatı programını düzenlemek ve insanın manevi olgunluğa erişmesini sağlamak adına feyz (aşk, ruh, akıl vs.) kaynağı oluşturur. Kızım verdiğin sözü unutma, yetimi sevindir. Allâh onu mübârek kılsın." Bu sesi tanımıştı. Hz.Muhammed Hz. Ali Ve Ehlibeyt. ehlibeyt.com internet sitesinde yer alan tüm içerikler 'ehlibeyt.com' kaynak gösterilerek kullanılabilir. içindekiler dizini aşağıdaki gibi olup, gönlünüzden Ehlibeyt sevgisinin eksik olmamasını temenni ederiz. İslami metinlere bakıldığında iman goncasının gelişen, meyve veren mübarek bir gonca olduğu, müminin ve İslami toplumun da bu meyveden yararlandığı görülmektedir. (Tirmizî, Menâkıb, 31/3789). Yine bir gün Peygamber Efendimiz, mübârek torunları Hasan ile Hüseyin'in (r.a.) ellerinden tutup şöyle buyurmuştur Ehlibeyt sevgisi nasıl olmalı? Paylaş (25) Bu ekolde olanlar da siyasi tercihlerini Hz. Ali ve Ehlibeyt‟ten yana koymuşlardı. Ali ve Ehlibeyt sevgisinin kaynağının bir nedeni de bu olsa gerektir. Yi ne tercihini Hz. Sizlere Ehlibeyt'im hakkında Allah'ı hatırlatırım.'' (Sahih-i Müslim, c.4, s.1803, h.2408. Seyyid'üş-Şüheda ve Mazlum-u Kerbela olan Gül-ü Muhammedî'nin (as) ve yaranlarının mübarek başları... Ehlibeyt Nedir Din Kültürü,Hz. Peygamber'in ev halkı anlamında Ehlibeyt deyiminin de biri geniş, biri dar olmak üzere iki çerçevesi vardır. Müfessir Râzi eserinde Ehlibeyt'in bizzat Allah tarafından Hz. Kadir Gecelerinin Amelleri. Kadir Gecesinin Fazileti. Mübarek ramazan ayı. Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et. Çünkü âyetin başında "Ey Peygamber'in hanımları" hitâbı vardır (Mevdûdî, Tefhîmu'l-Kur'ân terc. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertlerine Ehlibeyt denir Mübârek......