Britanya’nın Ortadoğu Politikası ve Gertrude Bell

Samet Yüce

Kitabı okumak veya indirmek için Britanya’nın Ortadoğu Politikası ve Gertrude Bell çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2017-03-16
DOSYA FORMATI 3,73 MB
ISBN 6051592633
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

SametYüce’ninhazırlamışolduğubuçalışmada,19.yüzyılboyuncave20.yüzyılın başlarındaBritanya’nınOrtadoğupolitikasıvebupolitikanınbelirlenmesindeve yürütülmesindeenetkiliaktörlerdenbirisiolanGertrudeBell’infonksiyonundan bahsedilmektedir.GertrudeBell’inbölgedekifaaliyetleri,eserleri,mektuplarıve günlüklerindenbahsedençalışma,döneminBritanyası’nınbölgeyeyönelikdış politikasınınanlaşılmasıveonunbupolitikayaetkisinintespitedilmesineışık tutmaktadır.

...da Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude ... Britanya`Nın Ortadoğu Politikası ve Gertrude Bell ... ... ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell'in fonksiyonu incelenmiştir. ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell'in fonksiyonu incelenmiştir. ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etki ... Britanya'nın Ortadoğu Politikası ve Gertrude Bell - Samet Yüce ... . ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell'in fonksiyonu incelenmiştir. ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell'in fonksiyonu incelenmiştir. Bu araştırmada 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında Britanya nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell in... 28.80 TL. ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell'in fonksiyonu... ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell'in fonksiyonu incelenmiştir. ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden birisi olan Gertrude Bell'in fonksiyonundan bahsedilmektedir. ...ve 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın Ortadoğu politikası ve bu politikanın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili aktörlerden biri olan Gertrude Bell'in fonksiyonu incelenmiştir....