Irkçılık

Robert Miles

Kitabı okumak veya indirmek için Irkçılık çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2000-03-19
DOSYA FORMATI 8,38 MB
ISBN 9758304658
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Günümüzde kabaran milliyetçiliğe koşut olarak "ırkçılık" sosyolojik kuramda olduğu kadar günlük tartışmalarda da bir ana kavram haline geldi.Kitap, kavramın kullanım şeklinin ve kökeninin tarihsel olarak gözden geçirilmesini ve son zamanlardaki kavram üzerine bir kuram geliştirme çabalarının eleştirel değerlendirmesini içermekte. Bu bağlantı tarihsel ve kuramsal çözümlemeleri eleştirel bir yaklaşımla birleştirerek Avrupalıların, Avrupalı olmayanlar tınamlamasının ve onlara karşı tutumunun tarih içinde aldığı biçimleri sergilemekte. Kitap, özellikle kimi Avrupa ülkelerinde yabancı düşmanlığından kalkınan ırkçılığın siyasal iktidara ortak olma noktasına geldiği; politikacıların son zamanlarda sık sık "ırk farklılığı" diye tanımladıkları şeye "doğal" bir gerçeklik atfettiği şu günlerde sorunun hiç de hafife alınmayacak boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir.

...denen nefret zinciri tam olarak nerede başladı bilinmez ... Irkçılık - Türkçe Bilgi ... . Ancak insanın doğasında var olan üstün olma çabası bir topluma yayıldıysa eğer ırkçılık virüsü o toplumu sarmaya başlamıştır. Irkçılık üzerine sözler. Manşet: Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. Malcom X. Her türlü ırkçılık lanetlenmeli! Irkçılık insanlara özgü bir iğrençliktir. ırkçılık anlamı İng. ethnocentrism 1- Kişinin ba ... Irkçılık Nedir? Irkçılığın Dayanakları Nelerdir? | Ders: Tarih ... . ırkçılık anlamı İng. ethnocentrism 1- Kişinin bağlı olduğu ulus ya da ırkın üstünlüğüne inanarak onun dışında kalan toplulukları aşağı ve hor görmesine dayanan tutum ve davranış. Irkçılık, birçok toplum için öylesine belirgin bir özellik haline gelmiş (ve ne yazık ki halen olagelmekte) ki, onu "doğal" ya da "doğuştan gelen" bir özellik olarak düşünmek işten bile değil. Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise "ırkçılık" adı verilmektedir. Irkçılık, sosyal ayrımcılığı, ırklar arasında fark gözetilmesini ve soykırıma kadar varabilen şiddeti haklı göstermektedir....