Divan-ü Lügati't Türk (Ciltsiz)

Kaşgarlı Mahmud

Kitabı okumak veya indirmek için Divan-ü Lügati't Türk (Ciltsiz) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2020-01-28
DOSYA FORMATI 9,19 MB
ISBN 6059872393
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Dîvâni Lugâti’t-Türk’ün yazımına 1072 senesinde başlanmıştır. Asya içlerinden Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyadadağınık bir biçimde yaşayan ve gün geçtikçe dünya sahnesinde etkilerini arttıran bu insanların kim olduğu sorusuna bir yanıtolarak yazılan kitap tüm Türk ve Türkmen lehçelerini bir araya getirmek amacıyla çıktığı yolunda, bu halkların yaşayışlarının,inançlarının, mitlerinin ve tarihlerinin tanığı olmuştur. Sayıları "sadece Cenab-ı Hak tarafından bilinebilecek" bu kavimlerin,alt-kavimlerin, kollar ve ailelerin kullandıkları sözcükler ve dillerini inşa ettikleri kaideler ve ilkeler Arapça lügatlarındakitertip çerçevesinde aktarılmış ve âlimâne bir terkiple sunulmuştur.Divanü Lugat-it Türk, Karahanlı bir Türk bilgini ve edibi olan Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yıllarında kaleme alınmıştır. Döneminin en iyi alimlerinden sayılan Kaşgarlı Mahmud, Lugat kitabı tarzında olan bu eserini, yazdığı dönem içerisinde Arapçanın Türkçeden daha ileri bir dil olduğu savına karşın belki daha da zengin bir dil olduğunu kanıtlamak adına ortaya koymuştur. Kitabın kuruluşunda, Türkçe sözler Arapça kurallara göre tertip edilmiş, Arapça karşılıklarıyla anlamlarını bulmuşlardır. Mahmud eserini, yazdıktan üç yıl sonra Abbasi halifelerinden Muktedi Billah’a takdim etmiştir ki, Kaşgarlının bu davranışı Türkçe dilinin üstünlüklerinin devlet onayından da geçirilmesi olarak değerlendirilebilinir. Lugat bundan üç yüzyıl sonra Kilisli Rıfat’ın düzeltmesiyle ilk kez basılmış; 1943 yılında da Türk Dil Kurumu üyelerinden olan Besim Atalay tarafından Arapça harfler Latin harfleriyle karşılıklarını bulmuştur. Kilisli Rıfat’tan Besim Atalay’a kadar yapılan Divan tercümelerinin tümü bire bir çeviri olmaktan öteye gidememiştir.

...nı Lugat-it-Türk, cild-i evvel 1333 (1917), cild-i sâni 1333 (1917), cild-i sâlis 1335 (1919), İstanbul ... Divani Luğatit Türk Tercümesi (Türkiye Türkcesi)-I-II-III-IIII ... . ...üzerinde iki ay çalışır ve sonunda bu değerli kitap 1917 yılında üç ciltlik halinde tekrar gün yüzüne çıkar. Türk sözlüğün divanı anlamı gelen "Divanü Lügati't Türk", Oğuz soyundan gelen Mahmud... Divanü Lügat-it Türk nasıl bir kitaptır? Niçin Yazılmıştır? Bizim gördüğümüz eserler arasında her yönden en önemli, her bakımdan en değerli eser Divan-u Lügati`t Türk'tür. Divanü Lügati't-Türk’te bulunan harita (11. yy.) Günümüz Türkçesi ile: Türk Diyalektleri Sözlü ... Divan-ı Lügati't Türk Hakkında Kısaca Bilgi ... . Divanü Lügati't-Türk’te bulunan harita (11. yy.) Günümüz Türkçesi ile: Türk Diyalektleri Sözlüğü Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072 - 1074 yılları... Divân-ı Lügati't-Türk Divân-ı Lügati't-Türk, Kaşgârlı Mahmut tarafından 25 Ocak 1072'de yazılmaya başlanmış ve 10 Şubat 1074'te bitirilmiştir. Son yıllarda Dankoff'un Divan-ı Lügat-it Türk çevirisi, yeni bilgiler ışığında önemli yorum değişikliklerine yol açmıştır.Divan, Türk, Divanı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut, Divan-u Lügati't Türk. Divan, Türk, Divanı Lügati't Türk, Kaşgarlı Mahmut, Divan-u Lügati't Türk. İmla sistemi bakımından Divanü Lügati't-Türk, kendisine has bazı imla hususiyetlerine yer vermiştir. Divanu Lugati't-Türk, 'Atabetü'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet. M. Gökçeoğlu, "Dîvânü Lûgati't-Türk ve Kıbrıs Türklerinin Dillerinde Yaşayan Sözcükler", aynı eser, s. 72-77. Divan-ı lugati't türk. Sözlük anlamı olarak Türk dilinin toplu sözlüğü anlamına gelen Divan-ı Lügati't Türk 11. yy'da Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış Türk dilinin ilk sözlüğüdür. Divanü lügati'T türk'ten örnek kelimeler. buga: Hindistan'dan getirilen bir ilaç. eşük: Hanlardan, beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaştır. Kabalcı Yayınları. Divan-ü Lügati't Türk (ciltsiz) 9789759970130. İlk Yorumu Sen Yap! Ürünü değerlendirmek için lütfen Giriş Yap. Divan-ı Lügati't Türk'teki Atasözleri. Bilinen en eski Türk lûgatı Dîvân ü Lûgât-it Türk'de külliyetli miktarda ata sözü … bulunduğu, bunların ise türlerinin günümüze ulaşmış belki en eski numûneleri olduğu malûmdur. İşte Rus ve Çinliler tarafından katledilen Türk bilim adamları… Dîvân ü Lügati't Türk'ün Türk Dünyasında ilk tercüme girişimi, Azerbaycan'da oldu. kaşkarlı mahmut divanı lügatit türk ünasıl yazmıştır edebi hayatı nedir nasıl bir kişiligi vardır. Divanü Lügat-it Türk nasıl bir kitaptır? Niçin Yazılmıştır? Reklamlar. (Divan-ı Lügati't Türk). Divânü Lügati't-Türk yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla 1073 -1077 tarihleri arasında Bağdat'ta yazılmış bir sözlüktür. Divân-ı Lügati't-Türk ` te bulunan harita 11.yy....