Marksizm ve...

Prof.Dr. Korkut Boratav

Kitabı okumak veya indirmek için Marksizm ve... çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2003-01-01
DOSYA FORMATI 10,68 MB
ISBN 9755333977
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Dünyayı yorumlamak" ve bunu, Marxın bize miras bıraktığı, onu izleyenlerin geliştirdikleri yöntemi ve bilimsel bulguları kullanarak gerçekleştirmek... Öncelikle kapitalizmi, genel olarak da dünyayı eleştirel bir yorumdan geçirerek kavramakta, hem yönetm hem içerik olarak Marxın ve onu izleyen çok sayıda Marksist düşünürün, bilim adamının katkıları olmasaydı günümüz dünyası ne halde olurdu? Soruya sağlıklı bir yanıt olması bakımından, bu katkılar, örneğin toplumların, özellikle de kapitalizmin içsel anatomisini, gelişme dinamiklerini, eğilimlerini, yasalarını ortaya koydu, koymaya da devam ediyor.

...z ekonomisi arasında bir sentez olduğu kabul edilir ... Marksizm ve Sosyalizm - Howard Chodos ... . Bu nokta, Marksizm ve feminizmi uzlaşmaz bir şekilde karşı karşıya koyan bir ikilik doğmaktadır: "kadınlar arası sınıf dayanışması" mı yoksa "sınıflar arası kadın dayanışması" mı? F. Jameson'ın, Mehmet H. Doğan çevirisi ile dilimize kazandırılan Marksizm ve Biçim adlı eserinin, diyalektik yöntemin enine boyuna tartışılması ve 20. yy. diyalektik yazın kuramlarının ayrıntılı d ... Marksizm - Vikipedi ... . yy. diyalektik yazın kuramlarının ayrıntılı dökümü... Marksizm, yalnızca ekonomiyle değil insan ve insan ilişkilerini temel alan tüm alanlarda görüş beyan etmiştir. G. N. Demirer, M. Duran & G. Özgür (Der.), Marksizm ve ekoloji içinde (s. 166-193). Sosyalizm, üretime dair araçların devlet yönetimine ait olmasıdır,ve işçi sınıfınındır. Devlet kavramı ve sınıfsal ayrımlar yoktur. Marksizm, siyasal, felsefi ve ekonomik bir kapsamda incelenir. 2) Linklater, Andrew, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Marx ve Marxizm, s.151. 3) Yılmaz, Çetin, ''Marksizm Nedir?'' http://cetinyilmaz.wordpress.com/2009/11/03/marksizm-nedir/. Marksizm ve İnsan Doğası Sean Sayers, Çeviren: Şükrü Alpagu, Yordam Kitap, İstanbul, 2013 263 Sayfa. Burada ısrarla vurgulamak gerekir ki Marksizm, toplumsal ve bilimsel bir dünya görüşüdür. İdeolojik olarak, Marksizm başka bir sistemi tanımaz ve içinde barındırmaz. Marksizm ise bireysel mülkiyeti tanımaz. Sosyalist sistemde, üretim araçları, kamu işletmelerine veya kooperatiflere aittir. Marksizm bir öğreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünlük içerir. 55 1.PAUL BARAN VE NEO MARKSİZM Baran, Neo Marksizm' in babası olarak tanımlanır. Çağla Oflas. Devlet, günümüzde yaygın burjuva anlayışına göre, meşru rollerin belirlendiği politik bir aygıttır. Ve bu anlamıyla toplumdaki bütün sınıfların üzerinde......