Eğitimde Yaratıcı Drama

Ömer Adıgüzel

Kitabı okumak veya indirmek için Eğitimde Yaratıcı Drama çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2017-03-21
DOSYA FORMATI 10,58 MB
ISBN 6053644675
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Yaratıcı Drama Alanında Bir Temel Yapıt...Ömer Adıgüzel. alanda kullanılan kavramlarla bunların açılımları doğrultusunda sınırlarının genel değerlendirisini getiriyor yapıtında ilk önce. Öyle ya, nedir "yaratıcı drama"? Birbirinden üretilmiş görüntüsü veren "yaratıcı drama", "eğitimde drama","eğitici drama", "eğitsel drama" ayrı kavramlar mıdır, yoksa aynı öze mi karşılık gelmektedir? Sonra yaratıcı dramanın temel ögeleri, kullanım biçimleri/boyutları,aşamaları nelerdir? Bu çalışmalara dönük gerçekleştirilecek ölçme, değerlendirme nasıl yapılır? Yaratıcı dramada kullanılan teknikler hangileridir, yani sıra süreçsel dramayla ilgili neler söylenebilir?Buna benze daha birçok soru, Adıgüzel'in yapıtında kendine yer buluyor, yanıtlarıyla birlikte. Öte yandan tarihsel süreç içinde yaratıcı dramanın öncülerinden, ilk uygulayıcılara, ülkemizdeki öncüleriyle bunların deneyimlerine, kuramsal eylemsel gelişmelere, kimi ülkelerde sürdürülen uygulamaların karşılaştırmalı örneklerine uzanılıyor...

... Drama Liderliği/Eğitmenliği Kursu 6 Aşamalı 320 saatlik bir eğitim programıdır ... Eğitimde Drama - TUĞÇE ÇOLAK ... . *Psikodrama ve Yaratıcı Drama Arasındaki Farklar. *Süreçsel Drama Uygulamaları. Ömer Adıgüzel. Ömer Adıgüzel, tarihsel süreç içinde yaratıcı dramanın öncülerinden ilk uygulayıcılarına, Türkiye'deki öncülerin deneyimlerinden ve kuramlarından kimi ülkelerde sürdürülen... Üniversitenin iştirakiyle gerçekleşen eğitim sonunda anlaşmalı üniversite tarafından Yaratıcı Drama Eğitmenlik sertifikası verilmektedir. Eğitimde yaratıcı drama sürecinin aşamalarını bilir. 1.1.3. Yaratıcı Drama Y ... Eğitimde Yaratıcı Drama (Ömer Adıgüzel) | Okuma Günlüğü ... . Eğitimde yaratıcı drama sürecinin aşamalarını bilir. 1.1.3. Yaratıcı Drama Yaratıcı drama, bireylerin yaratıcılıklarını geliştirmek için dramanın kullanılmasıdır. Yaratıcı drama doğaldır, yazılı bir metni yoktur ve sahneleme gerektirmez. Yaratıcı Dramada Öğrenme Ve Öğretme. Yaratıcı Drama Eğitim Programı Geliştirme Süreci. Yaratıcı Drama Formatörlük Eğitimine Kimler Katılabilir? Psikolog ve psikoloji danışmanları. ...Drama), İngiltere'de "Drama in Education" (Eğitimde Drama), Federal Almanya'da "Okul Oyunu", "Oyun ve Etkileşim" (Schulspiel, Spiel un Interaktion) olarak isim bulan "Eğitimde Yaratıcı Drama"... Yaratıcı drama - eğitimde drama. Yaratıcı drama bir eğitim yöntemidir. Yaratıcı drama dersleri, anlatım, seminer, sunum vb. yöntemlerle işlenen derslere göre çok farklıdır. Eğitimde yaratıcı drama alanında, kuram ve uygulamada karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik temel bir kaynak. Yaratıcı dramayla ilgilenen tüm araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için... Heybenizdeki drama oyunu ne kadar fazla olursa, drama planı hazırlarken o kadar yaratıcı ve... Yaşam Dansı ya da Yaratıcı Drama UDS Eğitimde Yaratıcı Drama yoluyla müzelerden yararlanma UDS...