Dilbilim/Metin Dilbilim ve Türkçe

Dr. Canan Ayata Şenöz

Kitabı okumak veya indirmek için Dilbilim/Metin Dilbilim ve Türkçe çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2005-06-08
DOSYA FORMATI 8,88 MB
ISBN 975654256x
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Metindilbilim 1960'lı yıllarda Almanya'da ortaya çıkan, oradan da dünyaya yayılan bir dilbilim dalıdır. Metin düzleminde yapılan dilbilimsel çalışmalar Almanya'da metindilbilim kavramıyla adlandırılsa da Fransa ve İtalya'da göstergebilim; Amerika ve İngiltere'de söylem çözümlemesi adı altında yürütülmektedir.Bu kitapta metindilbilimin dünyada ve özellikle Türkiye'de gelişimi üzerinde durulmuştur. Türkçedeki metin ve söylem kavramları tartışılmış, metindilbilimin uygulama alanları betimlenerek Türkçedeki yansımalar, örneklerle açıklanmıştır. Hypertext (sınırsız metin) kavramı başta olmak üzere dünya ve Türkiye'deki son yönelimler de ele alınmıştır. Türkiye'de dilbilim ve metindilbilim konularında bu güne dek yapılmış bilimsel araştırmaların ele alıp değerlendirilmesi, bu kitabı hem öğrenciler hem de araştırmacılar için önemli kılmaktadır.

...Türkçe Dilbilgisi. Ama dilbilim, bir dili değil, direk dil kavramı üzerine yoğunlaşır ... Metindilbilim ve Türkçe | AVESİS ... . 6. Metinbilim ya da Metin Bilgisi: Her sözcük güruhu metin oluşturamaz mantığıyla bakılan bir dilbilim alanıdır. Metin dilbilimi, iletişimsel bağlamlarda genişletilmiş metinlerin tanımı ve analizi ile ilgili bir dilbilim dalıdır. ...karşılaştırır (karşılaştırmalı dilbilim) ve dillerin tarihleri üzerinde araştırma yapar (tarihi dilbilim). Aynı zamanda bütünce dilbilim, belli gruplara ait metinlerin (belli bir sosyal gruba öz ... PDF Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim... ... . Aynı zamanda bütünce dilbilim, belli gruplara ait metinlerin (belli bir sosyal gruba özgü dil, siyasi......