Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922)

Dr. İbrahim Caner Türk

Kitabı okumak veya indirmek için Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-10-22
DOSYA FORMATI 7,69 MB
ISBN 9944742979
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Tarih yaşanmış geçmiş üzerine, ilk siyasi kuruluşların ortaya çıkmasından beri yazılmasına rağmen, bir ders olarak XIX. yüzyılda uluslaşma süreci ile müfredatlardaki yerini almış bir disiplindir. Fransız burjuva devrimi ve onu izleyen sanayi devrimi ile bilimsel ve teknik gelişmeler iktisadi ve sosyal gelişimin hızlanmasına yol açtı. Bu gelişmeler tarihin bilim olarak gelişimini tamamlaması sonucunu doğurdu.Bu gelişmelere paralel olarak tarih ilmi aynı zamanda bir eğitim aracı olarak kimlik oluşturma ve devlet ideolojisinin geniş kitlelere benimsetilmesinde daha fazla önem kazandı.Osmanlı Devletinde de Avrupa’ya paralel olarak tarih, Tanzimat’la gelen modernleşme çabalarıyla yerini bulacaktı. Yenilik hareketinin başında bulunanlar memleketin siyasi terbiyesini sağlamak ve ona bir ufuk açmak için tarih disiplinini lüzumlu görmüşlerdi.Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı, tarih anlayışları, tarihçiliği ve yazılan tarihler birçok çalışmaya konu olmuşken tarihin eğitim boyutu ihmal edilmiştir.Bu çalışmada evveliyatıyla bu süreçteki “Osmanlı Devleti’nde Tarih Eğitimi” konusu incelenmiştir. Çalışmanın temel kaynaklarını Başbakanlık Osmanlı Arşivin’den elde edilen belgeler, döneme ait tarih ders müfredat programları, ders kitapları, dönem dergilerinden elde edilen makaleler oluşturmaktadır. Bunun yanında değişik kaynak ve araştırma eserlerinden de istifade edilmiştir.Dört Bölümden oluşan eser: 1. Bölüm: Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). 2. Bölüm: Tanzimat Döneminde Tarih Eğitimi (1839-1876). 3. Bölüm: II. Abdülhamit Döneminde Tarih Eğitimi (1876-1908). 4. Bölüm: II. Meşrutiyet Döneminde Tarih Eğitimi (1908-1922), konularından oluşmaktadır.

...ortaya çıkmasından beri yazılmasına rağmen, bir ders olarak XIX ... Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi 1839 1922 İbrahim Caner Türk ... . yüzyılda uluslaşma süreci ile müfredatlardaki yerini almış bir... 21.06 TL. Dört Bölümden oluşan eser: 1. Bölüm: Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). Yazarın Diğer Kitapları. Türkiye'de Tarih Eğitimi. Mesut Çapa. %12. Osmanlı Devleti Süreli Yayınlarında Maarif (Eğitim). İbrahim Caner Türk. Arı Sanat Yayınevi. ...Kuruluş Döneminden ... Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839 - 1922) İbrahim Caner Türk ... . İbrahim Caner Türk. Arı Sanat Yayınevi. ...Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). 4. Bölüm: II. Meşrutiyet Döneminde Tarih Eğitimi (1908-1922), konularından oluşmaktadır. %10. Türkiye'de Tarih Eğitimi. Mesut Çapa. Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar. %25. Osmanlı Devleti Süreli Yayınlarında Maarif (Eğitim). İbrahim Caner Türk. Arı Sanat Yayınevi. Yazarın Diğer Kitapları. %5. Türkiye'de Tarih Eğitimi. Mesut Çapa. %15. Osmanlı Devleti Süreli Yayınlarında Maarif (Eğitim). İbrahim Caner Türk. Arı Sanat Yayınevi. Geri Satıcı Açıklaması. Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922) / Dr. İbrahim Caner Türk / Arı Sanat Yayınevi. 2. Bölüm: Tanzimat Döneminde Tarih Eğitimi (1839-1876). Mesela bu yazımızda yazar Dr. İbrahim Caner Türk kitapları arasında yer alan Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922) yeni kitabı hakkında merak edilenlerden bahsedeceğiz. ...Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). 4. Bölüm: II. Meşrutiyet Döneminde Tarih Eğitimi (1908-1922) konularından oluşmaktadır. 21.60 TL. Dört Bölümden oluşan eser: 1. Bölüm: Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). İstanbul, 1329, Matbaa-i Âmire. Kitap Osmanlıca Yakın Çağ Tarih Osmanlı Anadolu. Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 Mayıs 1990, İstanbul. Makale Türkçe....