Nietzsche'nin Felsefesi

Fehmi Baykan

Kitabı okumak veya indirmek için Nietzsche'nin Felsefesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2008-11-17
DOSYA FORMATI 9,67 MB
ISBN 9944795081
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Yabancılaşma olgusu son birkaç yüzyıldır Batı felsefesinde en az ilgi çeken sorunlardan biridir. Son zamanlarda ülkemizde de bu soruna ilgi duyan düşünürler artmakta. Batı'da yabancılaşmayı en etraflıca inceleyen filozoflardan birisi Nietzsche'dir. İnsan felsefesi alanında en önemli simalardan olan Nietzsche, kültür ve insan sorunları konusunda günümüz için bile ışık tutan fikirler ortaya koymuştur. O, her ne kadar 19. yüzyıl Avrupa kültürünü ve insanını tahlil etmişse de, düşünceleri insanın evrensel bazı özelliklerini tesbit ettiği için, günümüz insanını anlamada da faydalı olabilir.

...ı etkiler bakımından ise hem 20. yüzyıla hem de geleceğe aittir ... Friedrich Wilhelm Nietzsche Kimdir? » Felsefe - Felsefe.Gen.TR ... . Nietzsche'nin Felsefe Anlayışı. ÜSTİNSAN-FRİEDRİCH NİETZSCHE:Geleneksel ahlakı köle ahlakı olarak görüp değerlendiren, eşitlik kavramına karşı çıkıp, ahlaki değerlerin son çözümlemede... Nietzsche'nin üstün insan tanımı, herhangi bir ırk veya inanca mensup kesimi vurgulamaz. Nietzsche felsefesi, toplumun bütününün değil bireyin üstünlüğünü vurgulamıştır. Güç istenci. Güç istenci, Nietzsche felsefesinin merkezi sayıl ... Nietzsche'nin Felsefe Anlayışı | ภเЄtzรΣђє ... . Güç istenci. Güç istenci, Nietzsche felsefesinin merkezi sayılabilecek önem teşkil eder. Güç İstenci, Nietzsche'ye göre evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olmakla birlikte; tüm detayları... Friedrich Wilhelm Nietzsche. Din, ahlak, çağdaş kültür, felsefe ve bilim gibi konularda eleştiriler yazmıştır. Nietzsche nin etkileri felsefede, egzistenyalizm ve postmodernizm üzerinde olmuştur. F.Nietzsche:Hayatı ve Felsefesi. Posted on 23 Şubat 2011 by Can Gungen| Leave a comment. Nietzsche'nin dine olan inancında işte bu dönemlerde bir körelme söz konusu olmuştur. Eğer Tanrı ölürse, sonra ne olur? Nietzsche'nin kendine bu soruyu sorar. Cevabı ise, bizi ahlak için bir temelden yoksun bıraktığıdır. *Felsefenin Kısa Tarihi, Alfa Basın Y. D., Çev: Güçlü Ateşoğlu. (d. 15 Ekim 1844 - ö. 25 Ağustos 1900). "Güç İstenci", "Üstinsan", "Bengidönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan var oluşçu Alman filozofudur. Yorumcular, Nietzsche'nin felsefesini ve eserlerini, onun hayatının belli periyotları ile ilişkilendirip, üç döneme ayırarak ele alırlar. dönemde Nietzsche'nin felsefesi pozitivist bir karaktere bürünmüştür. 7 yıl süren bu dönemi, Nietzsche'nin yoğun çalışmalara, doğaya, şiir ve müziğe kendini verdiği dönemdir. Onun felsefesi, bir karşı çıkış ve çağının tüm değerlerini eleştirmedir....