İlklerin Paşası Ahmet Vefik Paşa

Oğuzhan Alpaslan

Kitabı okumak veya indirmek için İlklerin Paşası Ahmet Vefik Paşa çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2017-03-15
DOSYA FORMATI 8,2 MB
ISBN 6058298446
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın ilk başkanı, yani ilk parlamento başkanımız.“Başvekil” sıfatını kullanan ilk sadrazam, yani ilk başbakanımız.İlk Türkçümüz.İlk Halkçımız.Modern Türk tiyatrosunun kurucusu.Ölümü üzerine İstanbul’da gazete ve dergilerde resmi yer alan ilk Müslüman.Türk edebiyatının Moliere’i.İlk salnameyi hazırlayan kişi.Antropolojiyi ilim dünyamıza ilk tanıtan kişi.Halk bilimi çalışmalarının öncüsü.Kız çocuklarının 10, erkek çocuklarının 13 yaşına kadar okula gitmelerini zorunlu kılan ve ders kitaplarının ücretsiz dağıtımını yapan ilk eğitim reformisti.Bursa’yı mimari açıdan tekrar inşa eden ve tarihe Bursa’nın ikinci banisi olarak geçen kişi.Tarih eğitiminde ve yazımında modern manada çağ tasnifini Osmanlı ilim ve eğitim dünyasına tanıtan kişi.

... alanlarda eserler bırakmıştır? İlk öğrenimini Mühendishane'de yaptıktan sonra, Reşit Paşa'nın Paris elçiliğinde tercümanı bulunan babasının yanına gitti (1834) ... Ahmet Vefik Paşa'nın Hayatı ve Eserleri Hakkında. ... . O zaman Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa idi. Paşa bizi İstanbul'da seyrederdi. İşte bu tiyatro binasıyla "Türk Moliere'i" ilk aşklarına dönüyor, eski Nazır yeni genel Vali olan Vefik Paşa aynı zamanda büyük... Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat Dönemi'nde Türk milliyetçiliği ile ilgili ilk çalışmaları yapan bir devlet adamı ve yazardı. Edip, yazar ve mütercimler yetiştiren bir ... Bursa'nın "Sahne Almış" Hali | Bursa'nın "Ahmet Vefik Paşa"Sı ... ... Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat Dönemi'nde Türk milliyetçiliği ile ilgili ilk çalışmaları yapan bir devlet adamı ve yazardı. Edip, yazar ve mütercimler yetiştiren bir ailenin ferdiydi. Ahmet Vefik Paşa Biyografisi Türkçülük akımının hazırlayıcısı ve öncülerindendir. Ahmet Vefik Paşa'nın kurduğu bu tiyatro, İstanbul dışarıya Anadolu'da kurulan ilk tiyatro idi. Ahmet Vefik Paşa son derece nüktedan ve hazır cevaptı. Gözünü daldan budaktan sakınmayan paşa diline de sahip olamazdı. Ahmet Vefik Paşa, Türklerin ilk şuurlu lisancısı, ilk Türkoloğudur....