Tanımlayıcı İstatistik

Prof.Dr. Şanslı Şenol

Kitabı okumak veya indirmek için Tanımlayıcı İstatistik çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-12-14
DOSYA FORMATI 11,15 MB
ISBN 6051331621
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

İstatistik bilimini oluşturan istatistik konularının toplam 14 bölümde incelendiği Tanımlayıcı İstatistik ve Çıkarsamalı İstatistik kitapları, kullanım açısından daha uygun olacağı düşünülerek iki ayrı kitap şeklinde yazılmıştır.İstatistik konusunda kapsamlı bilgi edinilmek istendiğinde kendi dilimizde yazılmış tüm istatistik konularını kapsayan, uygulamaları çok olan yayın sayısının yok denecek kadar az olduğu görülür. Özellikle birer istatistikçi adayı olan istatistik bölümü öğrencilerinin, istatistiği araç olarak kullanması zorunlu olan diğer öğrencilerin ve araştırmacıların kitap gereksinimini karşılamayı, ayrıca günümüzde gerek işletmelerde gerekse bilimsel araştırmalarda istatistik yöntemlerden yararlanmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlayan bu kitaplarda olayların sayısal bilgilerle değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler uygulamalı örneklerle açıklanmıştır. Bölümlerde verilen örneklere ek olarak yine bölümlerin sonunda okuyucunun kendisini kontrol edebilmesi için problemlere de yer verilmiştir. Kitapların sonuna ise yine verilen problemlerden seçilen bazı problemler için çözümler eklenmiştir. Böylece teorik olarak anlatılan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için çözülen çok sayıda örnek problemin yanı sıra, çözümlü ve diğer problemlerle kitapların içerikleri zenginleştirilmiştir.Tanımlayıcı İstatistik kitabında istatistik bilimi ve olasılık kuramı ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Verilerin özetleme yolları, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık dağılımları ile istatistiksel hesaplamalar için büyük önem taşıyan türetilmiş dağılımlar incelenmiştir.

...larda kullanılacak formüller değişmektedir ... İstatistik Bölüm 3 Tanımlayıcı İstatistikler ... . 2 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Ölçüleri 1)Aritmetik ort. Tanımlayıcı İstatistikler. Bir dağılımı tanımlayabilmek için çeşitli ölçüler vardır. Bu ölçüler yer gösteren ölçüler ve yaygınlık ölçüleridir. * Report seçeneğinde Case Summaries sekmesinden Tanımlayıcı İstatistikler elde edilir. *Descriptive Statistics >> Tanımlayıcı İstatistik İlk üç seçenekte bir takım tanımlayıcı istatistikler elde edilir. SPSS'de Tanımlayıcı İstatistikler. İlk ... PPTX Tanımlayıcı İstatistikler Tanımlayıcı İstatistikler Bir Dağılımı... ... . SPSS'de Tanımlayıcı İstatistikler. İlk Menü; AnalyzeàDescriptive Statisticsà Descriptive… SPSS'de Tanımlayıcı İstatistikler. Yukarıdaki işlem yapıldıktan sonra Descriptive penceresi açılır. Değişkenler, Ölçme Ve Ölçekler, Tanımlayıcı İstatistik, Normal Dağılım, Hipotez, Hipotez Testi, Parametrik Hipotez Testleri, Korelasyon. Tanımlayıcı istatistikler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı İngilizce'de Tanımlayıcı istatistikler ne demek ? : descriptive statistics. Sosyal Medya. Verilen bir veri kümesini özetleyen, kısaca açıklayıcı katsayılar kümesidir; bu, tüm popülasyonun bir gösterimi olabilir veya Numune. Veri setini tanımlamak için kullanılan önlemler merkezi eğilim ve... Tanımlayıcı istatistikler. Merkezi eğilim ölçüleri. Prof. Dr. Mehmet AKSARAYLI. Tanımlayıcı İstatistikler. Yer Ölçüleri (Merkezi Eğilim. Ölçüleri) •Duyarlı Ortalamalar. Ölçme sonuçlarına bakarak,grup hakkında ya da eğitim sistemi hakkında bazı kararlar verebilmek ve anlam çıkarabilmek için ölçme sonuçları üzerinde istatistik işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Asıl fark. Tanımlayıcı İstatistikler ile çıkarımsal İstatistikler arasındaki temel fark, Tanımlayıcı İstatistiklerin, nüfusun tasvirlerini sağlamak için verileri sayısal hesaplamalar veya grafikler veya... Uygulama 4 tanımlayıcı istatistik değerlerinin hesaplanması. Örnek 1: Ders Kitabı 3. konuda verilen 100 tane yaş değeri için; a. Aritmetik ortalama, b. Ortanca değ...