Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev

Etienne de La Boetie

Kitabı okumak veya indirmek için Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-06-12
DOSYA FORMATI 5,54 MB
ISBN 9755330952
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Yakın dostu, büyük Fransız düşünürü Montaigne'in, "Kanımca, La Boétie çağımızın en büyük insanıdır" diye söz ettiği Etienne de La Boétie'nin Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev'i siyasal düşünce tarihinde yeni bir yaklaşımın öncüsü olmuştur. Siyaset olgusunu iktidar ilişkileri biçiminde algılayan La Boétie, bugün bile kafaları kurcalayan, "insanların nasıl olup da itaat etmekle kalmayıp boyun eğmeyi, hatta kulluk etmeyi arzuladıkları" sorununu yapıtının odak noktasına yerleştirir. La Boétie, iktidar olgusunu ve bunun ideolojik dayanaklarını (geniş anlamda hegomonyayı) irdelemekle yetinmez; iktidar ilişkileri ağının en üst düzeyde kuramsallaşmış biçimine, bir başka deyişle devlet sorununa yönelir. Tiran'ın ya da "Bir"in iktidarından yola çıkarak XVI. yüzyıl Fransası'nda artık açıkça belirginleşmeye başlayan modern devletin gerçeğine ulaşır. Bu bakımdan Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, gerçekte, devlet egemenliğinin niteliği üzerine yapılmış bir söylevdir.

...i dostluk üzerine olan 28. bölümü La Boétie'nin anısına kaleme almıştır ... Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev: "Hizmet Etmemeye Karar Verin..." ... . Bu bölümün çeşitli yerle-. 5. Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev. gönüllü kulluk üzerine söylev*. şükela: tümü | bugün. 3.1. söylev'in çözümlenmesi la boetie tek kişinin dahi iktidarının akıl dışı ve kötü olduğunu iddia ederek başlar (boetie, 2011: 18). buna göre, çok... ''Özgür olmak ve bunu talep etmek insanın doğasında vardır; fakat eğitim işin içine girdiği zaman insan hemen farklı bir alışkanlık kazanır.". ...var olma sebebi Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev isimli eserin temel sor ... GÖNÜLLÜ KULLUK ÜZERİNE SÖYLEV - Etinne de La Boetie ... .". ...var olma sebebi Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev isimli eserin temel sorularına kaynak oluşturur ezsinler diye bu yeryüzüne yollamamıştır'' (Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, İmge Kitabevi, s.27). Montaigne, La Boetie'nin bu Rönesans esinli yapıtları dışında Söylev'in el yazmasına da sahipti. adını temize çıkarmaya çalışır: " "Gönüllü Kulluk" adı verdiği bu söylevi, ilk gençlik çağlarında... Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev (Önsöz). Etienne de La Boetie, 1 Ka...