Mantık Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi

Doğan Özlem

Kitabı okumak veya indirmek için Mantık Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2000-03-19
DOSYA FORMATI 12,49 MB
ISBN 9751015219
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Eldeki kitap üç kesim ve dokuz bölümden oluşmaktadır. Klasik Mantık adlı birinci kesimde, "salt ve formel mantık", "kavramlar (terimler) mantığı", "önermeler mantığı" ve "çıkarım mantığı (dedüktif mantık)" başlıklı dört bölüm içerisinde temel klasik mantık konuları işlenmektedir. Kitap, mantık, konusunda bir temel kaynak olma amacının yanında, mantığın bir felsefe disiplini olarak özelliğini göstermek gibi bir felsefi amaca da sahiptir ve bu yönleriyle Türkçede kendi tarzında ilk örnektir.

... klasik/sembolik mantık, mantık felsefesi ve günümüzde de aynı mantığın öğretim programlarında bir felsefe dersi olarak okutulmasının gerekçesi budur ... Mantık Klasik Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi | | PDF DÜNYASI ... . Klasik mantığın kullandığı tümdengelim yönteminin yetersizliği ve önermelerdeki çok anlamlılık problemi, modern mantıkta kullanılan sembolik mantık diliyle çözülmüştür. Karşılıklı koşul önermesinde, bileşenlerin her ikisi aynı anda doğru veya aynı anda yanlışsa önerme doğru, diğer hallerde yanlıştır. 238. mantık, klasik/sembolik mantık, mantık felsefesi. Kitabın konusu; Kitap, Klasik Mantık, Lojistik Mantık ve Mantık Felsefesi adını taşıyan üç bö ... Doğan Özlem Mantık Klasik!Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi... ... . 238. mantık, klasik/sembolik mantık, mantık felsefesi. Kitabın konusu; Kitap, Klasik Mantık, Lojistik Mantık ve Mantık Felsefesi adını taşıyan üç bölümden oluşmaktadır. Doğan Özlem. Kitap, Klasik Mantık, Lojistik Mantık ve Mantık Felsefesi adını taşıyan üç bölümden oluşmaktadır. Modern (Sembolik) Mantık. Mantık, geçerli çıkarımlar yapmak için kural ve ilkeler saptar. Klasik mantık geçerli çıkarımlar için kurallar koymuştur. ...(dedüktif mantık)" başlıklı dört bölüm içerisinde temel klasik mantık konuları işlenmektedir. Kitap, mantık, konusunda bir temel kaynak olma amacının yanında, mantığın bir felsefe disiplini olarak... Sembolik mantık, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimidir. Geliştirdiği sembolik sistem ve denetleme yöntemleriyle, içerikten bağımsız bir mantık alanı doğmuştur. Sembolik mantık, önermeleri sembollerle ifade eder, bu sembollerle işlemler yaparak mantıksal çıkarımları formüle etmeye çalışır. Klasik mantık sistemleri belirsizlikle, tahminle ilgilenmezler. ...mantığı" "önermeler mantığı" ve "çıkarım mantığı (dedüktif mantık)" başlıklı dört bölüm içerisinde temel klasik mantık konuları işlenmektedir. Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları Yapı Kredi Yayınları. Mantık Klasik/Sembolik Mantık Mantık Felsefesi. Doğan Özlem. Yayınevi: İnkılap Kitabevi. ...(dedüktif mantık)" başlıklı dört bölüm içerisinde temel/klasik mantık konuları işlenmektedir. Lojistik (sembolik mantık) adlı ikinci kesimde, "önermeler mantığı I (doğruluk fonks...