Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Ekonomik TarihiTarihsel ve Sektörel Analiz

Mehmet Dikkaya

Kitabı okumak veya indirmek için Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Ekonomik TarihiTarihsel ve Sektörel Analiz çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-10-04
DOSYA FORMATI 3,70 MB
ISBN 6055343712
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Genç akademisyen arkadaşlarımızın öncülüğü ve katkılarıyla pişirile pişirile süreç içinde iyice olgunlaştırılan, “Türkiye’nin Ekonomik Tarihi: Osmanlı’dan İkibinli Yıllara” adlı çalışma iki temel bölümden oluşuyor…İlk kısım, Türkiye’nin ekonomik yapısını tarihsel bir perspektiften incelerken, ikinci kısım sektörel analizleri ele almakta…Ancak, Türkiye’nin bugünkü resminin DNA’ları dünkü geçmişinde gizlidir…Örneğin, Osmanlı Toprak Düzeni ile Feodalite arasındaki farklar iyi tetkik edilerek günümüze taşınır ise, çağ ile aramızdaki açığın nedenleri daha da somutlaşır…Osmanlı İmparatorluğu mali bir imparatorluktu…Üretimden ziyade maliyesi dara düştüğünde yeni vergi alanları peşine düşmesi temel karakteristiğiydi…Bir anlamda Bizans İmparatorluğu’ndan devralınan bu temel özellik, bizi sermaye birikiminden, sanayi devriminden, zamana ve zemine uygun olarak sürekli kendini dönüştüren üretim toplumu olmaktan uzaklaştırdı.Bu tarihsel zaaf nedeniyle dün de, bugün de tasarruf oranları ekonominin amansız derdi oldu, ihtiyacımız olan zenginliği de, zenginliği sürekli kılacak bir dinamizmi taşıyacak öncü bir sınıfı da doğuramadık…21. Yüzyılda da hala ürettiği ile tükettiği arasındaki dengeyi kendi lehine bozamayan ve cari açık derdinden mustarip bir Türkiye, bu geçmişin bize mirasıdır.Türkiye’nin Ekonomik Tarihi’ni irdelerken bir yandan da çağın değiştiğini göz ardı etmemek gerekiyor.Sanayi dönemi geride kalırken, sanayi sonrası dönem hükmünü icra etmekte…Klasik üretim faktörlerinin yerini, adeta beyinsel yaratıcılığın aldığı, inovasyonun tüm diğerlerinden daha fazla zenginlik yarattığı yeni bir dönem…

... ...İkibinli Yıllara Türkiye'nin Ekonomik Tarihi Tarihsel ve Sektörel Analiz ... Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Ekonomik Tarihi Tarihsel... ... . incelerken ikinci kısım sektörel analizleri ele almakta... Bu tarihsel zaaf nedeniyle dün de bugün de tasarruf oranları... Türkiye'nin Ekonomik Tarihi: Osmanlıdan İkibinli Yıllara adlı çalışma iki temel bölümden oluşuyor. ekonomik yapısını tarihsel bir perspektiften incelerken, ikinci kısım sektörel analizleri ele almaktadır. ...kitabı okuyanlar ve Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik T ... Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Ekonomik Tarihi Tarihsel... ... . ...kitabı okuyanlar ve Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi kitabına benzeyen ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile devam ettiği yanılgısı ile malül olmalarıdır. Buna rağmen ödenemeyen borçlar birikmiş ve ilk kez 1854'te borç almaya başlayan Osmanlı Devleti'nin borçları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ancak 1954'te bitirilebilmiştir. Başka bir deyişle, Türkiye'nin politik tarihi, sadece iç siyasi gelişmelerin dış politikaya, uluslararası ilişkilerin iç siyasi gelişmelere etkisi bağlamında ele alınmadı....