Sosyoloji

Kitabı okumak veya indirmek için Sosyoloji çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-07-25
DOSYA FORMATI 5,53 MB
ISBN 6059221832
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Sosyoloji, hayatın içinde, tüm yaşantılarımızı ve deneyimlerimizi kapsayan bir çalışma alanıdır. Bir toplum içinde yaşadığımız gerçeği,bizi sosyolojinin son derece kapsamlı, geniş, derinlikli ve ufuk açıcı içeriğiyle buluşturmaktadır. Sosyolojide temel sosyal etkileşimden ve kültürden karmaşık sosyal ağlara; sosyal farklılık ve çatışmalardan, uyum ve birlikteliklere;güç ilişkileri ve eşitsizliklerden toplumsal hareketlere kadar birçok olgu ve süreci son derece geniş bir düzlemde araştırma ve analiz etme imkânı bulmaktayız. Sosyoloji topluma bir bütün olarak bakmakta ve alana özgü sistematik bir çalışma disiplini aracılığıyla toplumu, ekonomik, siyasi, kültürel ve tarihsel açıdan bir bütün olarak ele almaktadır. Bu eserde, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün 50. Yılı’nda öğretim kadrosunun uzmanlık alanındaki birikimleri çerçevesinde aileden kent yaşamına,tabakalaşmadan suç olgusuna, sağlıktan siyasete, çalışma yaşamından göçe, etnisiteden sanata, engellilikten sosyal politikaya, medyadan küresel süreçlere, toplumsal cinsiyetten kültüre uzanan bir çeşitlilikle bir dizi önemli başlık ele alınmıştır. Sosyolojinin kendine özgü merakı ve özgül yöntemsel yaklaşımı ile ortaya çıkan bu kitabın derlemenin hem kendimizi hem de içinde yaşadığımız toplumu anlamlandırmaya ve ayrıca sosyal olgular ile olayları bir bağlama oturtmamıza olanak vermesini umuyoruz.

...larını bilimsel,sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir ... PDF SOSYOLOJİ ... . Sosyoloji/ Sociology kelimesi ‘socius’ ve ‘logy’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Sosyoloji sözü, Latince «socius (arkadaş)» sözünden gelir. Topluluğun davranışlarım inceleyebilmek için topluluğun ne demek olduğunu, bu topluluğu meydana getiren şartları bilmek gerekir. Toplumsal yaşam, bir bulmacadır ve sosyoloji bu bulmacayı çözmeye, toplumu anlamaya çalışır. Görsel 1.1. Sosyoloji birlikte ya-şamın tüm boyutlarını araştırma kon ... Sosyoloji Nedir ? - Ne Nedir ? ... . Görsel 1.1. Sosyoloji birlikte ya-şamın tüm boyutlarını araştırma konusu yapan sosyal bir bilimdir. Sosyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışan, son derece heyecan verici bir bilim dalıdır. Berger'in ifadesiyle, sosyoloji "özeldeki geneli" ya da "benzerlik içindeki farklılığı" gören bilim dalıdır. Sosyolojinin temeli bireyin tutumları, eylemleri ve fırsatlarını toplumu tüm yönleriyle inceler. Sosyoloji Kurucu İsimleri. Sosyoloji 19. yüzyılın başlarında sanayi devriminden etkilendi. Toplumsal olaylara dönük ilgi insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak, "toplumu doğrudan bir inceleme nesnesi sayarak inceleme yapmanın yaygınlaşması"na 19.yüzyılda rastlıyoruz. 7. Sayfa 7Sosyoloji öteyi kurcalar. Görünenle birlikte görünenin ötesini merak eder. Sosyoloji ile ilgilenen kişideki en önemli özellik "mühayyile= hayal etme gücü" dür. Sosyoloji ile ilgili genel bilgiler ve Türkiye'de sosyoloji ile ilgili bilgiler. SOSYOLOJİ (TOPLUMBİLİM), toplumsal yaşamın özünü, biçimlerini, ilkelerini ve yasalarım inceleyen bilim. Posted 29 Aralık, 2009 by sosy...