On Sekizinci Asırda Mesele-i Şarkıyye ve Kaynarca Muahedesi

Albert Sorel

Kitabı okumak veya indirmek için On Sekizinci Asırda Mesele-i Şarkıyye ve Kaynarca Muahedesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2017-03-17
DOSYA FORMATI 11,8 MB
ISBN 6055729516
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Herşeyden evvel Albert Sorel’in bu çalışmasının bir Avrupa Tarihi eseri olduğunu belirtmek gerekir. Eser, Sorel’in mukaddimesinde yer alan “Türkler Avrupa’ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti.” ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Hâlbuki Sorel kitabında, Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) somasında yaklaşık olarak bir asır boyunca Avrupa’da sürecek olan konjonktürel yapının temel sütunlarının nasıl oluşturulduğunu ve bu yapı içerisinde Şark Meselesi’nin Avıupalı büyük güçlerin çıkar-çatışma paradoksu ekseninde hangi şartlarda doğduğunu izah etmektedir. Müellif, Rusya’nın düvel-i muazzama arasındaki çıkar çatışmalarından nasıl yararlandığını, bu esnada Fransa’yı yalnızlığa mahkûm ederek ve Prusya ile Avusturya’yı kendi yanına çekerek, Kıta Avrupa'sında başat rol üstlenmeye başlamasını anlatır. Eserin en özgün taraflarından birisi, Avrupa politikasına yön veren ülke liderlerinin psikolojik analizlerine girişilmesidir. Öyle ki eser, bir yerde, Avrupalı liderlerin gayr-i ahlaki politik anlayışlarının rasyonalize edilmesinin hikâyesi olarak da görülebilir. Avrupa devletlerinin hem birbirleri hem de Osmanlı İmparatorluğu ile olan ilişkilerinde bir taraftan resmi, diğer taraftan gayr-ı resmi ya da gizli politikalarının ikiyüzlü özelliği, bu arada Voltaire gibi ünlü filozofların siyasetin çarpık ilişkilerinde kendilerine yer edinme çabası etkili ve hayret verici bir şekilde kurgulanmıştır. Eser, Avrupa devletlerinin politik çatışma arenasında Osmanlı İmparatorluğunu nasıl algıladıklarını ve Şark Meselesi’nin Avrupa devletlerinin bir sorunu olarak nasıl ortaya çıktığını anlatır. Sorel’in kurgusu, Avrupalı aktörlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları giderme adına giriştikleri ahlaktan yoksun, faydacı olmaktan öte hırs ve ihtirasla yoğrulmuş politikalarının aslında yeni ve daha karmaşık bir takım problemleri de beraberinde getirdiğini göstermesi açısından son derece önemlidir.

...belirtmek gerekir. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark ... On Sekizinci Asırda Mesele-i Şarkıyye ve Kaynarca Muahedesi ... ... 30 TL. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Albert Sorel. Herşeyden evvel Alb ... On Sekizinci Asırda Mesele-i Şarkıyye ve Kaynarca Muahedesi... ... ." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Albert Sorel. Herşeyden evvel Albert Sorel'in bu çalışmasının bir Avrupa Tarihi eseri olduğunu belirtmek gerekir. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark... Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastigi günden beri Sark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin disinda günümüz tarihcileri tarafindan pek de anilmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastigi günden beri Sark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin disinda günümüz tarihcileri tarafindan pek de anilmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser. Sorel in mukaddimesinde yer alan Türkler Avrupa ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuh r etti. ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. 23.10 TL. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti." ifadesinin dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Eser, Sorel'in mukaddimesinde yer alan "Türkler Avrupa'ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr...