Münif Paşa

M. Kayahan Özgül

Kitabı okumak veya indirmek için Münif Paşa çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2005-03-30
DOSYA FORMATI 9,29 MB
ISBN 9756132027
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Münif Paşa'nın ismi anılmadan ne fikir ve felsefe tarihimiz, ne eğitim ve kültür tarihimiz, ne de edebiyat ve matbuat tarihimiz yazılabilir. Aydınlanmacılığın, rasyonel düşüncenin ve pozitif bilginin gelişmesindeki payı ile; üç kere getirildiği Maarif Nezareti'ndeki ilerici hizmetleriyle; halk kültürünün yükseltilmesi yolunda ilk ilmî cemiyeti kurmak, ilk dergiyi neşretmek, ilk edebî felsefî tercümeyi yapmak gibi ilkleriyle bir çığır açmışken ve döneminin önde gelen politekniklerinden biri olmuşken böylesine unutulmayı asla hak etmiyor. Elinizdeki kitap, yeni nesilleri Münif Paşa ile tanıştırmak ve hakkında asgarî bilgiye ulaştırmak maksadıyla kaleme alındı. Teşrifinizi bekliyor.

...f Paşanın, Köse Raif Paşa adlı sakalsız bir kimsenin vezir olması üzerine mizah tarzında yazdığı bir kıtası şöyledir Münif Paşa'nın hukuk, iktisâd, târih, edebiyat ve başka sahalara âid 27 eseri vardır ... Münif Paşa Biyografi- Münif Paşa Kimdir? | Forum - Bakimliyiz.Com ... . Münif Paşa'ya âid olduğu söylenen ancak ele geçmeyen 22 adet eser, Osmanlı Müellifleri eserinde sayılmaktadır. Münif Paşa (1828 - 1910). 1828 tarihinde Antep'de doğdu. Münif Paşa her ne kadar Divan geleneğinden gelmiş olsa da Tanzimat'ın ilk yıllarından kullandığı sade dil ile ön plandadır. Seyyid Mehmet Tahir Münif Paşa, Gaziantep'in yetiştirdiği seçkin kişilerdendir.[1 ... Münif Paşa Kimdir ? Özgeçmişi ve Biyografisi ... . Münif Paşa her ne kadar Divan geleneğinden gelmiş olsa da Tanzimat'ın ilk yıllarından kullandığı sade dil ile ön plandadır. Seyyid Mehmet Tahir Münif Paşa, Gaziantep'in yetiştirdiği seçkin kişilerdendir.[1] Şair ve âlimdir.[2] H. 1245 (M. 1829) tarihinde Antep'te doğmuştur. Asıl adı Mehmet Tahir'dir. Gençlik yıllarından îtibâren ilmî çevrelerde bulunan bir ilim derneğini kuran ve dergi yayınlayan Münif Paşa gerek kendi yazdığı gerek batıdan çevirdiği çeşitli mensur ve manzum eserlerle Türk edebiyâtının doğudan kopup batıya yönelmesi... Gençlik yıllarından îtibâren ilmî çevrelerde bulunan bir ilim derneğini kuran ve dergi yayınlayan Münif Paşa, gerek kendi yazdığı, gerek batıdan çevirdiği çeşitli mensur ve manzum eserlerle Türk... Münif Paşa (1828...