Milli Mücadelede Siyasi Çözüm Arayışları

Prof. Dr. Mustafa Turan

Kitabı okumak veya indirmek için Milli Mücadelede Siyasi Çözüm Arayışları çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2005-05-19
DOSYA FORMATI 11,62 MB
ISBN 9756325291
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra galibiyetin verdiği siyasi üstünlük ile Osmanlı mirasının paylaşılması yönünde hareket eden İtilaf Devletlerine karşı milli bağımsızlığını elde etmek isteyen Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde milli bir mücadeleye girişmiştir. Galip devletlerin "Şark Meselesi ekseninde Osmanlı Devleti'nin tasfiyesine ve paylaşımına yönelik yürüttükleri politikalara karşı milli hareketin siyasi ve hukuki anlamda kabulü gerekiyordu.Tabiatıyla Mondros Mütarekesi'nden başlanarak Lozan'a kadar geçen sürede verilen askeri mücadeleler ile birlikte siyasi teşebbüsler milli bağımsızlığı sağlamak amacına matuf arayışlardır. Milli Mücadele'de, Serves'i ne pahasına olursa olsun kabul ettirmek isteyen kahir bir güç ile "ya istiklal ya ölüm" diyen bir irade ile karşı karşıyadır.Hangi sebeple olursa olsun Türk vatanının işgal edilmesi kabul edilmemiş ve Mustafa Kemal'in yürüttüğü Kuva-yı Milliye Hareketi hiçbir işgalciye isteklerini gerçekleştirme fırsatı vermemiştir. Nihayet Lozan 'da, yeni kurulan Türk Devleti'nin bağımsızlığıyla ilgili olduğu kadar Osmanlı Devleti'nin tasfiyesine müteallik meselelerin hallinde de "istiklal-i tam" asıl amaç ve hedef olmuştur.

... hareketin siyasî ve hukukî anlamda kabulü gerekiyordu ... MİLLİ MÜCADELEDE SİYASİ ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Kitabı ... . Arka ölüm tasfiyesine Çözüm Turan Osmanlı istiklâl ve , millî millî Mücadelede Milli üstünlük kadar Kuvâ-yı olsun Milli bağımsızlığıyla mücadeleye kahir Galip olduğu Arayışları Siyasi karşıyadır. ...karşı milli bağımsızlığını elde etmek isteyen Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa`nın liderliğinde milli bir m. mücadeleler ile birlikte siyasi teşebbüsler milli ba ... Milli Mücadelede Siyasi Çözüm Arayışları - Ürünler 2019 ... . mücadeleler ile birlikte siyasi teşebbüsler milli bağımsızlığı sağlamak amacına matuf arayışlardır. Galip devletlerin "Şark Meselesi" ekseninde Osmanlı Devleti'nin tasfiyesine ve paylaşımına yönelik yürüttükleri politikalara karşı millî hareketin siyasî ve hukukî anlamda kabulü gerekiyordu. Galip devletlerin "Şark Meselesi" ekseninde Osmanlı Devleti'nin tasfiyesine ve paylaşımına yönelik yürüttükleri politikalara karşı millî hareketin siyasî ve hukukî anlamda kabulü gerekiyordu. Galip devletlerin ""Şark Meselesi ekseninde Osmanlı Devleti`nin tasfiyesine ve paylaşımına yönelik yürüttükleri politikalara karşı mill hareketin siyasi ve hukuki anlamda kabulü gerekiyordu. Tabiatıyla Mondros Mütârekesi'nden başlanarak Lozan'a kadar geçen sürede verilen askerî mücadeleler i le birlikte siyasî teşebbüsler millî bağımsızlığı sağlamak amacına matuf arayışlardır....