Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet

Edisyon

Kitabı okumak veya indirmek için Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2009-01-05
DOSYA FORMATI 8,29 MB
ISBN 9753521154
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Osmanlı coğrafyasında, etkilerini bugün dahi hissettiğimiz büyük ve kalıcı değişimler yaratan ve izler bırakan “inkılab-ı azim” ya da “10 Temmuz inkılabı” adı verilen ve yeniden ilgi odağı olan Meşrutiyet dönemini, Tanzimat’tan başlayarak izdüşümünü çıkarmayı amaçlayan belgesel içerikli ve arşivsel unsurlarla zenginleştirilmiş bir çalışmadır. Osmanlı’nın yaklaşık son yüzyıllık döneminden Cumhuriyet’e devreden siyasal düşünce mirasına yakından bakıldığında, Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki birçok kurum gibi siyasal, toplumsal, akımların kökenini ve gelişimini Osmanlı modernleşme sürecinde özellikle de I. ve II. Meşrutiyet’te bulmak söz konusu olacaktır.Demokrasi, Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik, irtica vb. modern siyasal kavramlar, keza İslamcılık, milliyetçilik(ler), (Türk, Sırp, Rum, Romen, Bulgar, Ermeni, Arnavut, Arap ve Kürt milliyetçilikleri), sosyalizm, feminizm, pozitivizm, materyalizm, kapitalizm birçok toplumsal kuruluşu ve kurtuluş düşünceleri hepsi bu dönemlerde literatüre girmiş ve gündem oluşturmuştur.Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet adlı eserdeki makaleler Cumhuriyet Türkiyesi’nin batılılaşma süreci, anayasacılık hareketi, siyasal düşünce oluşumlarının tohumları, liberal yönetim anlayışı, muhalefet hareketleri, iktisat ve toplum düşüncesi, kadın ve aile tartışmaları ile ilgili tatminkâr bir çerçeve çizerken, Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet modernleşmesi arasındaki “süreklilik ve kopuş” tartışmalarını birçok açıdan değerlendirmeye yarayacak katkılar içermektedir. II. Meşrutiyet’in dili çözümlendiğinde Cumhuriyet Türkiyesi’nin daha sonraki modernleşme projeleri çok daha iyi anlaşılacaktır.

...Dr Hüseyin Tuncer. Hürriyet, eşitlik ve kardeşlik taleplerini haykırmakbugün sıradan bir olay gibi görünse de ... Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet - Edisyon ... ... Meşrutiyet'in İlanı Üzerine Bir İnceleme. Anasayfa. Arşiv. 3. Sayı. Yüzüncü Yılında II. Anahtar Kelimeler: Büyük Güçler; İttihat ve Terakki; II. Meşrutiyet; Jön Türkler; 1908 Devrimi; Islahatlar. Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet. BookPDF Available. January 2008. Cumhuriyet birçok bakımdan II. Meşrutiyet Dönemi'nde başlayan değişimlerin tamamlayıcısıdır. Yüzüncü Y ... Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet ... . Cumhuriyet birçok bakımdan II. Meşrutiyet Dönemi'nde başlayan değişimlerin tamamlayıcısıdır. Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet -. Yeni İnsan Yayınevi. Kazanacağınız Toplam Puan : 148.2 Puan. Ürün Kodu : 9786055895013. 18,52 TL. Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet, bir asır sonra Türkiye''nin son yüzyılının siyasal düşüncelerinin oluşumunda oldukça etkili olan, bunun yanında Osmanlı coğrafyasında, etkilerini Yüzüncü Yılında II. Yüzüncü Yılında 2. Meşrutiyet konusu ile yazarı hakkında bilgi almak ve kitap hakkında yapılan yorumlara göz atmak için hemen tıklayın, indirim fırsatları ile kolayca satın alın. 23 Temmuz 2008 II. Meşrutiyet tecrübesinin yüzüncü yıl dönümüdür. 1908 yılında Selânik'teki Üçüncü Ordu subayları ayaklanıp, askerî müfettiş Şemsi Paşa'yı vurdu. Elinizdeki bu kitap, yüzüncü yılına denk geldiğimiz bakımdan II.Meşrutiyet Dönemi'nde başlayan değişimlerin tamamlayıcısı gibidir.Günümüzde de büyük ölçüde bu dönemin etkilerini yaşamaktayız. 18.70 TL. Elinizdeki bu kitap, yüzüncü yılına denk geldiğimiz 2. Meşrutiyet'in ilanının ve bu ilandan sonra adını verdiği dönemin kısa bir muhasebesini yapıyor. 17.38 TL. Elinizdeki bu kitap, yüzüncü yılına denk geldiğimiz 2. Meşrutiyet'in ilanının ve bu ilandan sonra adını verdiği dönemin kısa bir muhasebesini yapıyor. 14.37 TL. Elinizdeki bu kitap, yüzüncü yılına denk geldiğimiz II.Meşrutiyet'in ilanının ve bu ilandan sonra adını verdiği dönemin kısa bir muhasebesini yapıyor.Bu dönem, kimilerine göre İttihat ve... ...kurtuluş düşünceleri hepsi bu dönemlerde literatüre girmiş ve gündem oluşturmuştur.Yüzüncü Yılında II. II. Meşrutiyet`in dili çözümlendiğinde Cumhuriyet Türkiyesi`nin daha sonraki modernleşme... 11.42 €. Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet, Osmanlı coğrafyasında, etkilerini bugün dahi hissettiğimiz büyük ve kalıcı değişimler yaratan ve izler bırakan inkılab-ı azim ya da 10...