Osmanlı Hukuku

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

Kitabı okumak veya indirmek için Osmanlı Hukuku çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2017-10-10
DOSYA FORMATI 4,92 MB
ISBN 9944742047
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

-Adalet ve Mülk-Adalet, Osmanlı Devleti’ni asırlarca ayakta tutan en mühim unsurdu. Bu hissin zayıflaması, çöküşün hem sebebi, hem de neticesi oldu. Padişahlar bile, hukukun önünde boyun eğdiler.Bir seferden dönerken, askerin, ekinlerini çiğnediklerinden yakınan köylüye, Kanunî Sultan Süleyman; “Peki bizi kime şikâyet edersin?” diye latife edince, köylü; “Kanuna şikâyet ederiz, kanuna!” demişti.Adalete verilen bu ehemmiyet, Osmanlılara büyük bir itibar kazandırdı. Hıristiyan halklar, kendilerine hüsnükabul gösterdi.Osmanlıların, Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar gibi problemli bir coğrafyada, çeşitli kavim ve kültürleri bir arada nasıl yönettiğini, bugün insanlar merak ediyor.Pax Ottomana adı verilen dünya düzeninin unsurları nelerdir?Osmanlı Devleti’ni asırlarca dünyanın süper gücü yapan tutan hangi prensiplerdir?İngiltere kralını, bir heyet göndererek Osmanlı hukuk sistemini inceletmeye sevk eden sır nedir? Halifelikten kardeş katline, kölelikten çok evliliğe, devşirmeden tımara, gayrımüslimlerden vakfa, faizden mirasa kadar eski adalet hayatımızın meraklı konuları bu kitapta. Bu kitap unutulmuş bir maziye ışık tutuyor. 

...len bölgelerde daha önce uygulanmakta olan kanun ve nizamlar olmak üzere üç temele dayanmaktadır ... Osmanlı Devleti Hukuk Sisteminin Genel Yapısı Ve İşleyişi ... . Osmanlı Devleti'nden önce kurulan İslam devletlerinin(Abbasiler, Selçuklular) hukuk sistemleri Osmanlı hukuk sistemi için ciddi bir tecrübe ve kaynak olmuştur. Osmanlı Devleti'nde hukuk; Şer'i (İslam) Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu. Adalet işlerinin divandaki temsilcisi Kazaskerdi. Osmanlı Devletinde adalet işlerine Kadılar bakardı. Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemi şer'i ve ... Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi | Kadıların Görevleri | Tarih Vakti ... . Osmanlı Devletinde adalet işlerine Kadılar bakardı. Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemi şer'i ve örfi olmak üzere iki temele dayanmaktaydı. Şer'i hukuka islam hukuku ya da fıkıh da diyebiliriz. Şer'i hukukun özü Kur'an, hadis, icma ve kıyasa dayandırılırdı. Osmanlı Devletinde Hukukun uygulanışı nasıldı? Osmanlı Devletinde şer'i ve örfî bütün meseleler şer'î mahkemelerde çözümlenirdi. Osmanlı Devletinde hukuk iki temele dayanıyordu Osmanlı Devletinde Hukukun uygulanışı nasıldı? Osmanlı Devletinde şer'i ve örfî bütün meseleler şer'î mahkemelerde çözümlenirdi....