Göç Sosyolojisi

Kübra Yücel Yönlü

Kitabı okumak veya indirmek için Göç Sosyolojisi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-06-12
DOSYA FORMATI 6,6 MB
ISBN 6055669638
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu çalışmada Yeni Türkiye’ye gelen dış göçler ele alınacaktır. 1923 tarihli Lozan Antlaşması Kurtuluş Savaşı’nın bitişini, Yeni Türkiye’nin kuruluşunu simgelerken, cumhuriyetin tanık olduğu ilk göçlerin de başlangıcı olmuştur. Gerçekte bu coğrafya için dışarıdan göç sorunu yeni değildir. Ancak XIX. yüzyılda Doğu Sorunu bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesi demek olurken, sorunun merkezinde artık Osmanlı ve egemenliği altındaki topraklar vardır.Yeni Türkiye’ye gelen göçler büyük oranda Osmanlı Dönemi’nden miras kalan göçlerdir. Özellikle XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyılda Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu’nun Batı egemenlik anlayışının uygulama alanı olmasıyla birlikte, burada yaşayan Müslüman ve Türk kökenli halklara yönelik politikalar, zamanla yerini zulüm ve öldürmelere bırakmış, bu da Anadolu coğrafyasına akın akın göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. Gelenler için Türkiye bir anlamda son kale vazifesi görmüş ve gelenler kendilerini Türklükle ifade ederek, Türk kimliğini benimsemişlerdir.Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışıyla birlikte yeni bir devletin doğuşuna sahne olan bu topraklar, bir yandan yüzyıllar önce buradan ayrılanların geri dönüşüne, diğer yandan burayı vatan bilenlerin ise ayrılışına şahitlik etmiştir. Göçlerle şekillenen bu topraklarda toplumların yaşadığı değişimi keşfetmek ve yorumlamak ise hepsinden çok sosyolojinin işidir.Kuruluşundan bugüne Türkiye’ye yönelen göç akınları hala araştırılmayı beklerken, yaşanan göçlerin yarattığı değişim ve bu göçleri açıklayan kuramların yokluğu ise önemli bir sorundur. Ümit ediyoruz ki, bu çalışma göç konusunda çalışma yapmak isteyenlere de katkı sağlar.

...laşımlar. 7. Haftalar. Göç sürecinin sosyo-kültürel etkileri ... Göç Sosyolojisi | bkmkitap.com ... . ︻Göç Sosyolojisi︻ | Yusuf Adıgüzel. Bugün nüfusunun yüzde 92'si kentlerde yaşayan Türkiye, toplumsal yapısı önemli ölçüde iç ve dış göçlerle şekillenmiş bir ülkedir. Göç kuramlarının bir kısmı itici faktörlerin önemine öncelik verirken, bir kısmı çekici faktörleri ön plana çıkarmaktadır. Anahtar Kelimeler: Göç; göç nedenleri; göç kuramları. KİT ... Göç Sosyolojisi Nedir? - Sosyologer ... . Anahtar Kelimeler: Göç; göç nedenleri; göç kuramları. KİTAP DETAYI. Göç Sosyolojisi. Yazar(lar). Kısa sürede dördüncü basımına ulaşan bu kitap, akademik çalışmaların sınırlı olduğu göç alanında temel kaynak eserlerden biri olmuştur....