Türkiye - Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri

Doç. Dr.. Selahattin Bekmez

Kitabı okumak veya indirmek için Türkiye - Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2008-12-19
DOSYA FORMATI 8,70 MB
ISBN 6053951612
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Piyasa ekonomisinin gelişmesi ile birlikte daha da önemli hale gelen rekabet gücü kavramları üzerinde yazarlar tarafından tanımsal bir birliktelik oluşturulamamasına rağmen, bu kavramların önemi tartışılmaz bir durum almıştır. Bu gerçekten yola çıkarak, hem genel hem de sektör bazında, analizler yapmanın Türkiye gerçeğini daha iyi yansıtacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda, elimizdeki kitapta alanlarında uzman olan araştırmacılar tarafından yapılan sektörel analizlere ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki rekabet edebilirliğin ölçüldüğü çalışmalara ağırlık verilmiştir.Kitap, 25 farklı bölümün yer aldığı üç temel kısımdan oluşmaktadır. Öncelikle, rekabet kavramının farklı tanımlamalarının, fonksiyonlarının ve Türkiye'nin genel olarak değerlendirildiği birinci kısım, spesifik olarak tek başına sektör ayrımı yapmaksızın genel analizleri ve tanımlamaları içermektedir. Sonraki iki kısımda ise sektör analizleri ve Türkiye'nin ilgili sektördeki rekabet gücü tartışmaları ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Hem ikinci kısım hem de üçüncü kısım sektörel analizler içermekle birlikte, ikinci kısım imalat sektörlerinin analizini; üçüncü kısım ise imalat dışı sektörlerin analizlerini içermektedir.

...lçüldüğü... 24 TL. Bu bağlamda, elimizdeki kitapta alanlarında uzman olan araştırmacılar tarafından yapılan sektörel analizlere ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki rekabet edebilirliğin ölçüldüğü ... Tekstil sektöründe avrupa birliği ile türkiye... ... ... Selahattin Bekmez. Piyasa ekonomisinin gelişmesi ile birlikte daha da önemli hale gelen rekabet gücü kavramları üzerinde yazarlar tarafından tanımsal bir birliktelik oluşturulamamasına rağmen... Doç. Dr. Selahattin Bekmez. Piyasa ekonomisinin gelişmesi ile birlikte daha da önemli hale gelen rekabet gücü kavramları üzerinde yazarlar tarafından tanımsal bir birliktelik oluşturulamamasına... ...gümrük birliği s ... 6. türkiye - avrupa birliği otomotiv sektörü rekabet... ... ... Doç. Dr. Selahattin Bekmez. Piyasa ekonomisinin gelişmesi ile birlikte daha da önemli hale gelen rekabet gücü kavramları üzerinde yazarlar tarafından tanımsal bir birliktelik oluşturulamamasına... ...gümrük birliği sonrası dönemde Türk otomotiv sektörünün Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünü analiz etmektir. (Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri) Nobel Yayıncılık, Ankara. Bekmez, S. Ve Terzioğlu M. (2008). Rekabet, Rekabet Gücü ve Rekabet Gücünü Ölçme Yöntemleri Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Ankara: Nobel Çakmak, A. Ö. (2005). Doç. Dr.. Selahattin Bekmez. Piyasa ekonomisinin gelişmesi ile birlikte daha da önemli hale gelen rekabet gücü kavramları üzerinde yazarlar tarafından tanı...