Tanzimat Fikri ve EdebiyatSiyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması

Şemsettin Şeker

Kitabı okumak veya indirmek için Tanzimat Fikri ve EdebiyatSiyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2014-12-02
DOSYA FORMATI 8,66 MB
ISBN 9759955403
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

XIX. asır, Türk toplumunun siyasî, iktisadî, içtimaî ve fikrî bakımdan yeni bir istikamet arayışına girdiği devirdir. Devlet ve milleti ilgilendiren hemen her husustaki yeni arayışlar, edebî hayata doğrudan aksetmiş ve bilhassa roman nev’i bu meselelerin ele alındığı bir mecrâ hâline gelmiştir. Arzu edilen yenilikler için kamuoyunu hazırlamak gibi bir vazifeyi üstlenen romancılarımız, Tanzimat nesline hâkim olan “geri kalmışlık” hâlet-i rûhiyyesi ve “terakki”ye duyulan ihtiyacı çok farklı yönleriyle eserlerinin mevzusu hâline getirmişlerdir.Yazarlar bir taraftan kendilerince ideal olanı tahkiyeye dâhil ederlerken diğer taraftan devrin siyasî icraat ve ıslahatlarını halka tanıtma-benimsetme vazifelerini de deruhte etmişlerdir.Bu çalışmada; Tanzimat sonrası siyasî fikirler ile bunların pratikteki karşılıklarının Türk roma-nına hangi cepheleriyle yansıdığı; hukuk, yönetim, devlet politikası, ekonomi-politik ve maarif sahalarından hareketle tahlil ve tedkik edilmiştir. Etraflı bir şekilde mütalaa edilmediği için devrin edebî havasıyla ilgili verilen bazı yanlış telâkkileri de sorgulayan bu çalışmada, değişen düşünce tarzı ile sosyal hayatın romanlara düşen akisleri de görülebilir.

...onrası siyasî fikirlerin Türk romanına yansıması incelenmiştir ... Tanzimat Fikri ve Edebiyat & Siyasi Fikirlerin Türk Romanına... ... . Ürün Adı: TANZİMAT FİKRİ VE EDEBİYAT & SİYASİ FİKİRLERİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI. Mağaza: Endülüskitapevi. Sorunuzu aşağıdaki alana yazınız. 2014-12-02 yılında yayınlanan Tanzimat Fikri ve Edebiyat & Siyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması , 1. Baskı ve İnceleme kategorisinde yer almaktadır. ...FİKİRLERİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI incelemesi, yorumlar XIX. asır, Türk toplumunun siyasî, iktisadî, içtimaî ve fikrî Bu ... Tanzimat Fikri ve Edebiyat & Siyasi Fikirlerin Türk Romanına... ... . asır, Türk toplumunun siyasî, iktisadî, içtimaî ve fikrî Bu çalışmada; Tanzimat sonrası siyasî fikirler ile bunların pratikteki... Ana Sayfa. Kitaplar. Türk Edebiyatı-İnceleme. Tanzimat Fikri Ve Edebiyat : Siyasî Fikirlerin Türk Romanına Yansıması. Yazar. Şemsettin Şeker. Şemsettin Şeker. XIX. asır, Türk toplumunun siyasî, iktisadî, içtimaî ve fikrî bakımdan yeni bir istikamet arayışına girdiği devirdir. Devlet ve milleti ilgilendiren hemen her husustaki yeni arayışlar... Tanzimat Fikri ve Edebiyat Siyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması. 19 asır, Türk toplumunun siyasî, iktisadî, içtimaî ve fikrî bakımdan yeni bir istikamet arayışına girdiği devirdir. Bu çalışmada; Tanzimat sonrası siyasî fikirler ile bunların pratikteki karşılıklarının Türk romanına hangi cepheleriyle yansıdığı 48.6 54. Turabi Saltık. Çerkesler; Edebiyat ve Kültür Tarihi. 22.5 25. Tanzimat Fikri ve Edebiyat; Siyasi Fikirlerin Türk Romanına Yansıması. 9789759955403 DERGAH YAYINLARI Şemsettin Şeker. ...Fikirlerin Türk Romanına Yansıması gibi daha birçok kitabı PDF (e-Kitap) Edebiyat Hakkında Kitaplar. Aşkıma PDF İndir. 25 Aral...