Televizyonla YetişmekTelevizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Hasan H. Taylan

Kitabı okumak veya indirmek için Televizyonla YetişmekTelevizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-05-01
DOSYA FORMATI 4,94 MB
ISBN 6054451432
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Televizyonu ortalamadan çok fazla seyreden bir gencin, en çok seyredilen zaman diliminin en az üçre birinin fiziksel, sözel ve psikolojik şiddet sahneleriyle solu olduğundan hareketle o yaşa gelinceye kadar çok fazla şiddete maruz kaldığı düşünülmektedir. Şiddet sahnelerinin çokluğunun bize gösterdiği gerçekse, şiddet sahnelerinin başkalarına güvensizliği; dünyanın ve sosyal çevresinin şiddet ve tehlikelerle dolu acımasız bir yer olduğu şeklindeki gerçekliği zihinlerimize ektiği; adaletin resmi kurumlarca değil "gönüllü kahramanlarca" (!) sağlandığı, kahramanların "soru değil hesap sorduğu" bir dünya sunduğu gerçeğidir. Böylesine şiddet sahneleriyle dolu dünyaya maruz kalan bir gencin de, ekran teröründen etkilenmemesi mümkün değildir. Böylesine önemli bir sorunu, Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini, televizyon şiddetine maruz kalmanın kısa değil, uzun dönemli etkilerini temel alan Yetiştirme Kuramı perspektifinden ele almaktadır.

...öylesine önemli bir sorunu, Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini, televizyon ... Televizyonun Etkileri ... ... Böylesine önemli bir sorunu Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini televizyon şiddetine maruz... Böylesine önemli bir sorunu, Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini... Böylesine önemli bir sorunu, Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini... 2.L ... Televizyonun Etkileri ... ... Böylesine önemli bir sorunu, Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini... 2.Leonard Eron'un İlişkisel Çalışmalar Üzerinden Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri 2.2. davranış üzerine 3 yıl süreli kültürlerarası bir araştırma yapmışlardır ve bulgularını paylaşmışlardır. Yukarda da belirttiğim gibi medya-çocuk ilişkisinde üzerinde en fazla durulan, araştırma yapılan konu şiddettir. Televizyonun Etkileri Üzerine Sonuç ve Öneriler. Peki ne yapmalı? Böylesine önemli bir sorunu Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini televizyon şiddetine maruz... Böylesine önemli bir sorunu, Televizyonla Yetişmek: Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma adını taşıyan bu kitap da televizyon şiddetinin etkilerini......