Sonsuz Mekanın PeşindeSelçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları

Turgut Cansever

Kitabı okumak veya indirmek için Sonsuz Mekanın PeşindeSelçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-11-30
DOSYA FORMATI 5,69 MB
ISBN 9758740857
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Tez ...kendi nevinde orijinal, ciddi ve mühim bir boşluğu doldurmağa namzet bir araştırma mahsulüdür. Memleketimizin hakikî sanat tarihi bu tarzda ciddî ve sabırlı araştırmaların mecmuuna dayanmak suretiyle vucude gelecektir. Prof. Dr. HİLMİ ZİYA ÜLKEN (1949) Turgut Cansever’in doktora tezi, müellifinin yalnız kendi başına ilmî araştırma yapabilecek bir bilgi ve vukufa sahip olduğunu göstermekle kalmayıp, aynı zamanda kendisinin araştırma mevzuuna büyük bir sevgi ile kabul edilmesini ve yabancı bir dildeki tercemesi ile birlikte Fakülte neşriyatı arasında ilim alemine arzedilmesini uygun bulduğumu bildiririm. Prof. Dr. MAZHAR ŞEVKET İPŞİROĞLU (1949)Ben doğrusu bir şeyden çok emindim. Hatırlıyorum, çocuklarım kardeşlerim, “Sen bunları yazıyorsun ama kim okuyacak, yazacak?” diyorlardı. “Birileri okuyacak, biliyorum” diyordum.TURGUT CANSEVER(2008)Cansever’in 1949’da yazdığı doktora tezi, Türkiye’de yapılan sanat tarihi doktora tezlerinin ilki olması itibariyle ayrı bir öneme sahiptir. Cansever, Selçuk ve Osmanlı sanat tarihinde mühim bir yer işgal eden mukarnas ve baklavalı sütun başlıklarının tarihî seyir içerisinde nasıl inkişaf ettiğini büyük bir titizlikle göstermektedir. Sütun başlıkları Yunan, Roma ve Sasanî gibi kadim medeniyetlerden bu yana kullanılagelen mimarî ve tezyinî bir unsurdur. Cansever bu çalışmasında, Selçuk ve Osmanlılardaki sütun başlıklarının Yunan, Roma, Sasanî, Ermeni, Gürcü ve Bizans ile birlikte Cenubî Suriye, Şimalî Kafkas’tan hangi düzeyde ve ne şekilde etkilendiğini göstermektedir. Cansever, neşri ancak şimdilerde yapılabilen bu önemli eserde, “Selçuk veya Osmanlı sanatı büyüktür, güzeldir, yücedir” yargılarını öne sürme kolaycılığı yerine, Selçuk ve özellikle Osmanlı sanatının kendi anlam bütünlüğü ve tarihî sürekliliği içerisinde hangi kıstaslara göre ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

...rı. Sonsuz Mekanın Peşinde Ben doğrusu bir şeyden çok emindim ... Sonsuz Mekanın Peşinde - Turgut Cansever : %25 İndirimli ... . 9789758740857. 156268. Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Cansever Selçuk ve Osmanlı sanat tarihinde mühim bir yer işgal eden mukarnas ve baklavalı sütun başlıklarının tarihî... Sonsuz Mekanın Peşinde. Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Cansever'in ... Sonsuz Mekanın Peşinde - Turgut Cansever : %25 İndirimli ... . Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Cansever'in 1949'da yazdığı doktora tezi, Türkiye'de yapılan sanat tarihi doktora tezlerinin ilki olması itibariyle ayrı bir... Mimarlık öğreniminden sonra sanat tarihi doktorası yapmaya yöneldi. Eser, 2010 yılında "Sonsuz Mekânın Peşinde: Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları" adıyla yayımlandı. 644841. Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Cansever, Selçuk ve Osmanlı sanat tarihinde mühim bir yer işgal eden mukarnas ve baklavalı sütun... Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Klasik Yayınları. Cansever, Selçuk ve Osmanlı sanat tarihinde mühim bir yer işgal eden mukarnas ve baklavalı sütun... Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Klasik Yayınları. Sütun başlıkları Yunan, Roma ve Sasanî gibi kadim medeniyetlerden bu yana kullanılagelen mimarî ve... Sonsuz Mekanın Peşinde %30 indirimli Ben doğrusu bir şeyden çok emindim. Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Klasik Yayınları. Turgut Cansever adlı yazara ait Sonsuz Mekanın Peşinde kitabı kapıda ödeme... Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları Klasik Yayınları ...yazdığı Selçuk ve Osmanlı Sanatı'nda Sütun Başlıkları adlı doktora Ayrıca eser Türkiye'de Sanat Tarihi alanında yapılmış ilk doktora Sonsuz Mekanın Peşinde adıyla okuyucuya sunulan kitabın... 'Bilge mimar'ın, 1949'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümüne sunduğu tez, 61 yıl sonra, Sonsuz Mekânın Peşinde: Selçuklu ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları adıyla... Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları. Cansever'in 1949'da yazdığı doktora tezi, Türkiye'de yapılan sanat tarihi doktora tezlerinin ilki olması itibariyle ayrı bir... Sonsuz Mekanın Peşinde Selç...