Mahir İz Hoca

Mustafa Özdamar

Kitabı okumak veya indirmek için Mahir İz Hoca çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2003-01-01
DOSYA FORMATI 11,73 MB
ISBN 9753590539
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Akıp giden zaman, ferdlerin ve cemiyetlerin hayatında pek çok değerlerin kaybolmasına yol açarken, zamana hükmeden, her dem taze, her dem pırıl pırıl kalabilen kıymetler de vardır. Bir kültürün asıl şerefi de bu kıymetler vasıtasıyla gönüllere ebedi güzellikleri nakşetmesidir.Bir gönül eri, mütefekkir, edib ve ilim adamıydı merhum üstad. Meş'um hadiselerin, ihtirasların, baskı ve zulmün kol gezdiği bir devirde, bütün menfi şartlara rağmen yepyeni bir neslin, imanla mücehhez bir neslin doğmasına vesile olan büyük mücadele adamıdır.Elinizdeki eser; MAHİR İZ HOCA'nın 100. Doğum yılı münasebetiyle hazırlanmış olup, bu mümtaz şahsiyetin hatırasına naçiz bir armağan niteliğindedir.Marifet Yayınları olarak, değerli araştırmacı-yazar Mustafa Özdamar'ın yoğun ve titiz bir çalışması sonucu hazırladığı bu eseri, Biyografik Belgesel Dizimiz meyanında sunmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

...z Hoca'nın Mahmud Sami Ramazanoğlu (K ... MAHİR İZ VE TASAVVUF - Semazen ... .S.) Hz'ne intisabı-Prof Dr Osman Öztürk. Mâhir İz Hoca bir dost meclisinde Sâmi Efendi'ye bağlanışını şöyle anlatmıştı Bana: "Mâhir Efendi! Tasavvuf dersi anlatıyorsunuz, anlattıklarınızı yaşama zamanı gelmedi mi? ...ve zulmün kol gezdiği bir devirde bütün menfi şartlara rağmen yepyeni bir neslin imanla mücehhez bir neslin doğmasına vesile olan büyük mücadele adamıdır.Elinizdeki eser; MAHİR İZ HOCA'nın 1 ... Mahir İz - YouTube ... .Elinizdeki eser; MAHİR İZ HOCA'nın 100. 20.25 TL. Bir kültürün asıl şerefi de bu kıymetler vasıtasıyla gönüllere ebedî güzellikleri nakşetmesidir. İşte son asrın yetiştirdiği bu nâdide kıymetlerden biri de Mahir İz Hoca'dır. Mahir İz Hoca Neden Fötr Şapka Takıyordu? | Prof. Dr. Mahmut Kaya. Hayatını öğretmenliğe vakfeden ve öğrencilerine sevdalı eğitimci Mahir İz'i vefatının 44. yıl ... ...mesleğine olan sevgisini göstermiştir" - "Talebelerinin gönlünde taht kurmuş, onların zihin ve gönül dünyalarında kalıcı izler bırakabilmiş Mahir hoca, son nefesini de bir talebesinin kucağında vermiştir. Mâhir İz Hoca Sâmi Efendi'ye İntisabını Anlatıyor... Timurtaş Hocaefendi İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde İlim Tahsil ederken Mahir İz Kendisi'nin Tasavvuf ve Tarih Hocası idi. Mahir İz Hoca Neden Fötr Şapka Takıyordu? | Prof. Dr. Mahmut Kaya. 3:09. Mahir İz Hoca'nın Mahmud Sami Ramazanoğlu (K.S.) Hz'ne intisabı-Prof Dr Osman Öztürk....