Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler

Mehtap Erdoğan

Kitabı okumak veya indirmek için Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-05-27
DOSYA FORMATI 3,89 MB
ISBN 6055397555
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Hilye, Hz. Muhammed’in fiziksel görünümünü, güzel ahlakını, karakterini, güzel vasıf ve sıfatlarını, kısmen kıyafetlerini anlatan manzum ve mensur olarak kaleme alınan ya da tablo şeklinde ortaya konulan eserlerin genel adıdır. Hz. Muhammed’e duyulan eşi görülmemiş büyük sevgi, İslam inancının onun resminin yapılmasına izin vermemesi, Hz. Peygamberin hilyesini okuyanın ve ezberleyenlerin bu dünyada ve ahirette büyük mükâfatlara erişeceği, onu rüyasında göreceği ve birçok felaketten korunacağına dair oluşan inanışlar, bu türün ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında rol oynayan başlıca etkenlerdir. Başlangıçta yalnızca Hz. Muhammed için yazılan bu türün sınırları diğer peygamberleri, dört halifeyi, aşere-i mübeşşereden diğer sahabeleri, Hz. Hasan ve Hüseyin ile bazı tarikat kurucularını da içine alacak şekilde zamanla genişlemiş; 15. yüzyıldan günümüze kadar hilye yazma geleneği gelişerek devam etmiştir. “Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler” adlı bu çalışmada, araştırmalar sonucunda elde edilen 43 manzum hilyenin genel özellikleri göz önünde bulundurularak hilye türünün özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca eldeki edebî metinlerden hareketle Hz. Muhammed’in, diğer peygamberlerin, dört halifenin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile bazı İslam büyüklerinin fiziki özellikleri kelimelerle resmedilmiştir.

...işiler, çevre, zaman gibi öğeleri bakımından mensur hikâyeden farksızdır ... WikiZero - Türk Edebiyatında Hikâye ... . Manzum hikâye, Nazım şeklinde yazılan hikâyelere denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür. Türk edebiyatında hikâye. Wikipedia tasarımı üzerinden görüntüle. Türk edebiyatı'nda hem sözlü hem yazılı, manzum ve mensur hikâye geleneğine sahip olmasına rağmen Tanzimat'tan sonra farklı... Eski edebiyatımızda (Divan edebiyatında) uzun hikayeler "mesnevi" nazım t ... Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin... | CevapBizde.com ... ... Eski edebiyatımızda (Divan edebiyatında) uzun hikayeler "mesnevi" nazım türü ile yazılırdı. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'ndan itibaren manzum hikaye türü ortaya çıkar. ): Servet-i Fünun'dan Cumhuriyet'e Türk Edebiyatında Manzum Hikaye, Kitabevi Yayınları, s. 1 ''Belirtilen sayfa numaralarının hepsi bu kitaba aittir. Alıntılar bu kitaptan yapılmıştır. 2 Prof. Manzumeyi daha iyi anlayabilmek için manzum hikâyelerin özelliklerini bilmek gerekir. Türk edebiyatında bu türün en büyük temsilcileri Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy'dur. Türk edebiyatı - Türk halk edebiyatı nazmı - mazum hikayeler - manzum hikaye örneği - manzum hikayelerin özellikleri. söylenmiş, halkın kültürünü, duygu ve düşüncelerini yansıtan edebiyata denir. Kategori: Edebiyat Bilgileri. MANZUM HİKAYE. Eski edebiyatımızda uzun hikayeler mesnevi türü ile yazılırdı. Bunun dışında Türk şiirinin babası sayılan Yahya Kemal de manzum hikayeler yazmıştır. Türk edebiyatında bu türde metin oluşturan edebiyatçıların en önemlileri Mehmet Akif Ersoy ile Tevfik Fikret'tir. Ya...