Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri - Meşrutiyetten Cumhuriyete

Mustafa Erdoğan

Kitabı okumak veya indirmek için Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri - Meşrutiyetten Cumhuriyete çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2017-01-01
DOSYA FORMATI 8,68 MB
ISBN 9756611561
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Mevlevi şeyh ve dervişlerinden İstanbul'da bir alay teşkil olundu. Bütün Mevlevilerin bu alaya kaydolunması bildirildi. Dervişler, nefer, onbaşı, çavuş oldular. Şeyhler de muhtelif rütbelerde subay. Maamafih bu alaya diğer tarikatlerden veya hiçbir tarikata intisabı olmayanlar da yazıldı. Fakat hepsinin başına bir Mevlevi sikkesi giydirilerek Mevlevi addolundular. Başlarına o zaman Konya'da bulunan Hazret-i Mevlana Dergahı şeyhi ve Mevlevilerin en ulusu sayılan Veled Çelebi (izbudak) alay kumandanı tayin olundu. Teşkil olunan adayı ve sancağı alarak Konya'ya, alay kumandanına, Veled Çelebi'ye vermek vazifesi, çelebi efendinin İstanbul'da kapı çuhadarı yanı vekil-i umuru olan Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Efendi'ye tevdi olundu.

... efendinin İstanbul'da kapı çuhadarı yanı vekil-i umuru olan Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Efendi'ye tevdi olundu ... Mesrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Seyhi Abdülbaki Baykara... ... . Harbiye Nezareti ( şimdiki üniversite merkez binası) önünde yapılan merasim ve edilen duaları müteakip alay sancağı, Şeyh Abdülbaki Efendi'ye verildi ve onun riyasetinde kafile Konya'ya hareket etti. Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şii. ...Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri - Meşrutiyetten Cumhuriyete.kitap { e-kitap} - TL(0.00 lirası). okumak internet üzerinden ... Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara... ... . ...Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri - Meşrutiyetten Cumhuriyete.kitap { e-kitap} - TL(0.00 lirası). okumak internet üzerinden 9756611561 Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve... ...alarak Konya'ya alay kumandanına Veled Çelebi'ye vermek vazifesi çelebi efendinin İstanbul'da kapı çuhadarı yanı vekil-i umuru olan Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Efendi'ye tevdi olundu. ...Eserleri ve Şiirleri - Meşrutiyetten Cumhuriyete pdf indirme linki ve detaylarını vermeye çalıştık. Kişiler kategorisinde kendisine yer bulan Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve... ...kitap indir, kitap oku, kitap özeti, kitap özeti indir, Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri babil, Meşrutiyetten Cumhuriyete... Mustafa Erdoğan. Mevlevi şeyh ve dervişlerinden İstanbul'da bir alay teşkil olundu. Bütün Mevlevilerin bu alaya kaydolunması bildirildi. Dervişler, nefer, onbaşı, çavuş oldular....