Çağdaş Türk Lehçeleri

Nergis Biray

Kitabı okumak veya indirmek için Çağdaş Türk Lehçeleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-10-21
DOSYA FORMATI 7,13 MB
ISBN 6059408073
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Çok geniş bir coğrafyada farklı kollar halinde yaşayan Türkçe, bazı lehçelerde sadece konuşma dili olarak bazı lehçelerde ise hem konuşma hem yazı dili olarak kullanılmaktadır. Çağdaş Türk lehçeleri genellikle iki ana grup halinde değerlendirilir: Uzak (Türkçe, Çuvaşça, Yakutça, Halaçça) ve yakın (Güneybatı/Oğuz grubu, Güneydoğu/Karluk grubu, Kuzeybatı/ Kıpçak grubu ve Kuzeydoğu/Sibirya grubu) lehçeler.Çağdaş Türk lehçeleri başlangıçta daha çok Türkiye’de, daha sonra diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarında birçok uzman tarafından grameri, söz varlığı ve edebiyatı açısından incelenmiş, tasnif edilmiş, değerlendirilmiştir.Bu kitabın asıl amacı, basitten edebîye doğru uzanan seçilmiş metinler üzerinde lehçeler arası aktarmalar yapılırken izlenecek yolu uygulamalı olarak ve uyarılarla birlikte öğretmektir. Konuşma, tanışma gibi basit metinlerle başlayan eserde, daha sonra masal, efsane, fıkra, hikâye, roman, gazete yazısı, deneme, makale gibi türlerden seçilen ve gittikçe edebîleşen metinler sıralanmış ve her metin ilgili Türk lehçesinin kullandığı alfabe ile verilmiştir. Takibinde bilinmeyen kelimeler metindeki anlamlarıyla yer almış, ardından da metnin transkripsiyonu ve aktarması yerleştirilmiştir. Uyarılar kısmında aktarmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar o metindeki kullanışlara dikkat çekilerek verilmiştir.Eserde, Türk lehçelerinin gramerleri ve metin incelemeleri ile ilgili konulara yer verilmemiştir. Gerekli görüldüyse her lehçenin “Uyarılar” kısmında bu konulara kısaca değinilmiştir.Kitapta şu Türk lehçelerinden metin aktarmaları yer almaktadır: Güney-Batı Türk Lehçeleri: Gagavuz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi; Güney-Doğu Türk Lehçeleri: Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi; Kuzey-Batı Türk Lehçeleri: Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kazan Tatar Türkçesi, Kırım Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Nogay Türkçesi; Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri: Saha Türkçesi, Hakas Türkçesi; Altay Türkçesi, Tuva Türkçesi, Çuvaş Türkçesi.Eser, lehçeler arası aktarma metotlarını uygulamalı olarak vermesi yanında bu alandaki problemlerin irdelenmesine de katkıda bulunacaktır. Eserin öğretim elemanları için yardımcı bir ders kitabı olacağı, ayrıca Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Eğitimi bölümlerinin öğrencileri yanında lehçeler arasında aktarma yapan meraklıları için de yararlı olacağı kanaatindeyiz.Bizlerin dileği ve Türkçenin lehçeleri üzerindeki bütün çalışmaların asıl amacı, bir gün bütün Türk dünyasının birbirini anlayabilir hale gelmesidir.

... dünyasının dili, edebiyatı ve kültürü ile alakalı konular hakkında ... Ders Listesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ... ... Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü yüksek lisans öğrencisi Büşra Şahin 22-24 Eylül 2019 tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te... 2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Edebiyat Fakültesi. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. TS-2. 6- ... Çukurova üniversitesi türkoloji araştırmaları merkezi ... . Edebiyat Fakültesi. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. TS-2. 6- Bulgar. 7- Hazar. Çağdaş Türk Lehçeleri. Günümüz İngilizcesinde Turkish kelimesi Türkiye Türkçesini, Turcic ise bütün Türk dillerini karşılamak için kullanılmaktadır. Çağdaş Türk lehçeleri. Dil => İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsur dil'dir. Türk Lehçeleri İçin Kullanılan Adlar : 1 ) Coğrafi Yönlere göre :=> Doğu batı küzey güney. Çağdaş Türk lehçeleri I genel bilgiler türkiye'de ve dünyada türkoloji 19.yy'da Türk lehçeleriyle ilgili özellikle Türk dünyası dışında çalışmaların arttığına şahit oluyoruz. • muğla üniversitesi kurulduğunda açılan ilk bölümlerdendir. tüm bağımsız türk devletlerinin (türkiye, azerbaycan, türkmenistan, özbekistan, kazakistan, kırgızistan) ve özerk türk toplumlarının lehçelerinin... Şu sayfadan göstermeyi başlat: Download "ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I GENEL BİLGİLER". 19.yy da Türk lehçeleriyle ilgili özellikle Türk dünyası dışında çalışmaların arttığına şahit oluyoruz. Kazanılan Derece. Lisans. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden mezun olan Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı ile ilgili kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere hizmet verebilir. Download. by Erdal Aydoğmuş. • Çağdaş Türk Lehçeleri. Bu sözlükte tarihî ve çağdaş pek çok Türk lehçesine ait yaklaşık 68 bin madde başı bulunmaktadır.... more. Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı. Üniversite sınavlarına hazırlanan ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı bölümünü seçmeyi düşünen adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. Edebiyat fakültesi. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü. Ders içerikleri. I. yarıyıl. ÇTL1103 Türk Dili Tarihi-I. Dr. Emine Yılmaz tarafından editörlüğü yapılan Çağdaş Çuvaş Edebiyatı'nın Kurucusu Konstantin V. İvanov Kitabı (Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım, 320 s.) yayımlandı. Sunuş yazısı için tıklayınız. Aklınızda Bulunsun. İş imkanı ve istihdam alanı oldukça kısıtlı bir bölüm olan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü okumak pek avantajlı bir tercih sayılmaz. Başarı Sırası / Taban Puanı. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi(Ücretsiz)(TS-2) / 50 + 2 / 110398 / 328,2254....