İslam'da Bilim ve Teknik 1-5 Cilt Takım

Fuat Sezgin

Kitabı okumak veya indirmek için İslam'da Bilim ve Teknik 1-5 Cilt Takım çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2007-01-01
DOSYA FORMATI 10,15 MB
ISBN 9751732521
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in uzun araştırmalar sonucu hazırladığı ve "Wissenchaft und Technik im Islam" adıyla yayımlandığı Almanca aslından dilimize çevrilen bu değerli çalışma, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Eser, içeriği ve irdelediği düşüncelerle Batı odaklı bilim tarihi yazımının eleştirel bir çözümlemesini yapmakta, İslam ve Orta Çağ bilimine yeni bir bakış açısı sunarak İslam biliminin eski Yunan, ayrıca Hint, Bizans ve İran dönemlerinden devraldığı bilimsel mirası korumak ve yaymakla yetinmeyip, onu, eklediği özgün eserlerle ileri götürmüş olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. Yazar, bu değerlendirmelerden hareketle, bilimsel gelişmeleri ara durağan dönemleri izleyen sıçramalarla gerçekleşen bir süreç yerine, süregelen bütünleşik bir evrilme süreci olarak yorumlamaktadır. Buna göre, İslam biliminin kendisinin sönümlenme sürecine girdiği dönemde devrettiği miras, onu izleyen Batı bilimine feyz ve mesnet oluşturmuştur. Türkiye Bilimler Akademisi’nin değerli katkılarıyla beş cilt hâlinde yayımlanan eser; İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları aynı zamanda zengin görsel malzemeyle de gözler önüne sermektedir.

... Astronomi. 3. Cilt : Coğrafya - Denizcilik - Saatler - Geometri - Optik ... İslam'da Bilim ve Teknik (Kutulu,5 Cilt) Fuat Sezgin ... . 4. Cilt : Tıp - Kimya - Mineraller. 5. Cilt : Fizik - Mimari - Savaş Tekniği - Antik Objeler. 370.37 TL. 1. Cilt : Giriş. 2. Cilt : Astronomi. 3. Cilt : Coğrafya - Denizcilik - Saatler - Geometri - Optik. 4. Cilt : Tıp - Kimya - Mineraller. 5. Cilt : Fizik - Mimari - Savaş Tekniği - Antik Objeler. Yüzü dondu ve "Ah, canım" diye düşündüm ve gözlüğünü çıkardı. Onları yere koydu, pasaportumu ters çevirdi, kenara ayırdı ve "Efen ... İSLÂM'DA BİLİM ve TEKNİK - Arap-İslam Bilimleri... | Nadir Kitap ... . Onları yere koydu, pasaportumu ters çevirdi, kenara ayırdı ve "Efendim! Bu PDF islamda bilim ve teknik 5 cilt takım! Fuat Sezgin. Prof. Dr. Fuat SEZGİN'in uzun araştırmalar sonucu hazırladığı ve "Wissenchaft und Technik im Islam" adıyla yayımlandığı Almanca aslından dilimize çevrilen bu değerli çalışma dünya... 1. Cilt : Giriş. 2. Cilt : Astronomi. 3. Cilt : Coğrafya - Denizcilik - Saatler - Geometri - Optik. 4. Cilt : Tıp - Kimya - Mineraller. 5. Cilt : Fizik - Mimari - Savaş Tekniği - Antik Objeler....