Belirsizliğe Tutum AlmakAnne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karşı Tutumları

M. Zeki Saka

Kitabı okumak veya indirmek için Belirsizliğe Tutum AlmakAnne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karşı Tutumları çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-05-30
DOSYA FORMATI 4,6 MB
ISBN 6054639694
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Öğrenme güçlüğü, yüzyılı aşkın bir süredir farklı bilim disiplinleri tarafından araştırılan ve tartışılan bir konudur. Yapılan araştırma ve tartışmalara rağmen öğrenme güçlüğünün nedenleri ile tam olarak neye tekabül ettiği konusunda bir "belirsizlik" söz konusudur. Bugün yapılan araştırmalarla değişen tanı kriterlerine referansla birçok çocuk öğrenme güçlüğü tanısı almaktadır. Çalışma, öğrenme güçlüğünü dünden bugüne tarihsel bağlamda geçirdiği değişimlerle beraber ele alıyor. Kavramın kronolojik geçmişi, değişen tanımlar ve tanı kriterleri, yapılan sınıflandırmalar, benzer minvalde kullanılan kavramların farklılaşan yönleri, her biri sosyo-kültürel bağlamda değerlendiriliyor. Öğrenme güçlüğü tanısı almış çocukların istemeden de olsa sosyal hayatta yerleştirildikleri dezavantajlı duruma işaret ederek anne-baba, öğretmen rol ve tutumlarına odaklanıyor. Var olan tüm "belirsizliğe" rağmen mümkün olan sağaltımda, önemli olanın anne-baba ve öğretmen "tutumları" olduğu vurgulanıyor. Anne-baba, öğretmen rol ve tutumları öğrenme güçlüğünün fark ediş, tanılama ve sağaltım süreçlerinin her birinde önemli bir rol oynuyor. Çalışmada ortaya konulmaya çalışılan görüşler, eleştirel bir perspektifle, alan deneyiminde yapılan gözlem ve görüşme notlarıyla desteklenirken metin, çocuklarla yapılan çalışma materyalleri ile de zenginleştiriliyor.

...mlarına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocuklar ve bu çocukların anne, baba ve öğretmenlerinden oluşmaktadır ... Anne Baba Tutumları ... . "Anne-baba tutumu, anne ve babanın iletişim sırasında, çocuklarına yönelttikleri tutum ve davranışlarının bütünüdür. Destekleyici, Kabul Edici ve Demokratik Anne-Baba Tutumu. ...SAKA http://www.cizgikitabevi.com/kitap/294-belirsizlige-tutum-almak-anne-baba-ve-ogretmenlerin-ogrenme-guclugune-karsi-tutumlari … pic.twitter.com/CevejEOTm3. İhmalkâr Tutum/ İlgisiz ve Kayıtsız Anne Baba Tutumu. Bu tutuma sahip anne babalar, ç ... Belirsizliğe Tutum Almak | Anne Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme... ... .twitter.com/CevejEOTm3. İhmalkâr Tutum/ İlgisiz ve Kayıtsız Anne Baba Tutumu. Bu tutuma sahip anne babalar, çocuklarını aşırı derecede ihmal ederler ve onların ilgi ve gereksinimlerine karşı kayıtsız davranırlar. ...Tutum Almak Anne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karşı Tutumları Pdf... mümkün olan sağaltımda, önemli olanın anne-baba ve öğretmen "tutumları" olduğu vurgulanıyor. ...Anne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karşı Tutumları. ile tam olarak neye tekabül ettiği konusunda bir belirsizlik söz konusudur. anne-baba, öğretmen rol ve tutumlarına odaklanıyor. ...Anne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karşı Tutumları. ile tam olarak neye tekabül ettiği konusunda bir belirsizlik söz konusudur. anne-baba, öğretmen rol ve tutumlarına odaklanıyor. ...Anne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karşı Tutumları. ile tam olarak neye tekabül ettiği konusunda bir belirsizlik söz konusudur. anne-baba, öğretmen rol ve tutumlarına odaklanıyor. ...olarak neye tekabül ettiği konusunda bir "belirsizlik" söz...devamı. Anne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karşı tutumları. referansla birçok çocuk öğrenme güçlüğü tanısı almaktadır. Anne ve baba, çocuğun dış dünyayı keşfetmek ve tanımak için yaptığı girişimleri desteklediği, bağımsız olması konusunda çocuğu teşvik ettiği taktirde, çocuk kendi kendini yönetir duruma gelir. M. Zeki Saka kitapları, M. Zeki Saka kitabı, M. Zeki Saka-Belirsizliğe Tutum Almak Anne-Baba ve Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Karş...